Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modyfikacja właściwości fizykochemicznych drewna, bawełny i ich pochodnych za pomocą nanomateriałów węglowych

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Modification of Physicochemical Properties of Wood, Cotton and Their Derivatives by Carbon Nanomaterials

Language

polish

Keywords
PL
  • drewno
  • bawełna
  • nanomateriały węglowe
  • zwilżalność
  • właściwości elektryczne
EN
  • wood
  • cotton
  • carbon nanomaterials
  • wettability
  • electrical properties
Abstract

PL Prezentowana rozprawa doktorska opisuje wyniki prac badawczych nad modyfikacją właściwości fizykochemicznych drewna, materiałów drewnopochodnych i pokrewnych materiałów celulozowych, pokrywanych nanomateriałami węglowymi (ang. carbon nanomaterials – CNM). Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości zastosowania takich pokryć: (i) do wytworzenia powłok i sączków hydrofobowych lub (ii) wykorzystania jako uniepalniacze oraz (iii) w nowych obszarach badawczo-rozwojowych na przykład jako zintegrowanych z drewnem elementów grzewczych i czujników. Uzyskane wyniki zostały szczegółowo opisane w czterech artykułach naukowych z listy Journal Citation Reports (JCR) oraz patencie.

EN The dissertation describes the influence of coating of wood, cotton and related materials with carbon nanomaterials (CNM) on their physicochemical properties. The research was conducted to determine the possibility of using CNM layers: (i) as a hydrophobic coating and hydrophobic sorbents, (ii) as flame-retardant agents, and (iii) in the new research and development areas, e.g. as electrical components integrated with wood, such as heaters or sensors. The results were described in detail in four scientific articles published in journals listed in the Journal Citation Reports (JCR), and in one patent specification.

Number of pages

125

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2076

On-line catalog

to2021500472

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wojciech Sadowski

Place

Gdańsk, Polska

Date

12.07.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maria Władyka-Przybylak

Place

Poznań, Polska

Date

08.07.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.09.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.