Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modyfikacja właściwości fizykochemicznych drewna, bawełny i ich pochodnych za pomocą nanomateriałów węglowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Modification of Physicochemical Properties of Wood, Cotton and Their Derivatives by Carbon Nanomaterials

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • drewno
  • bawełna
  • nanomateriały węglowe
  • zwilżalność
  • właściwości elektryczne
EN
  • wood
  • cotton
  • carbon nanomaterials
  • wettability
  • electrical properties
Streszczenie

PL Prezentowana rozprawa doktorska opisuje wyniki prac badawczych nad modyfikacją właściwości fizykochemicznych drewna, materiałów drewnopochodnych i pokrewnych materiałów celulozowych, pokrywanych nanomateriałami węglowymi (ang. carbon nanomaterials – CNM). Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości zastosowania takich pokryć: (i) do wytworzenia powłok i sączków hydrofobowych lub (ii) wykorzystania jako uniepalniacze oraz (iii) w nowych obszarach badawczo-rozwojowych na przykład jako zintegrowanych z drewnem elementów grzewczych i czujników. Uzyskane wyniki zostały szczegółowo opisane w czterech artykułach naukowych z listy Journal Citation Reports (JCR) oraz patencie.

EN The dissertation describes the influence of coating of wood, cotton and related materials with carbon nanomaterials (CNM) on their physicochemical properties. The research was conducted to determine the possibility of using CNM layers: (i) as a hydrophobic coating and hydrophobic sorbents, (ii) as flame-retardant agents, and (iii) in the new research and development areas, e.g. as electrical components integrated with wood, such as heaters or sensors. The results were described in detail in four scientific articles published in journals listed in the Journal Citation Reports (JCR), and in one patent specification.

Liczba stron

125

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2076

Katalog on-line

to2021500472

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Wojciech Sadowski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

12.07.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maria Władyka-Przybylak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

08.07.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.09.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa