Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza hydrodynamiki w rozpylaczach wirowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The analysis of hydrodynamics in pressure-swirl atomizers

Language

polish

Keywords
PL
  • rozpylacze wirowe
  • rozpylanie
  • lepkość cieczy
  • konstrukcja rozpylacza
  • wymiary geometryczne rozpylacza
EN
  • pressure-swirl atomizers
  • atomization
  • liquid viscosity
  • atomizer construction
  • geometrical dimensions of the atomizer
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu konstrukcji rozpylacza oraz właściwości reologicznych cieczy na proces rozpylania w rozpylaczach wirowych. Przebadano rozpylacze o różnym kształcie, wysokości i średnicy komory wirowej, różnym kształcie i stosunku długości do średnicy otworu wylotowego, różnym sposobie wprowadzania cieczy przez otwór wlotowy oraz różnej liczbie króćców wlotowych. W badaniach użyto wodę, wodne roztwory gliceryny o różnych stężeniach oraz wodne roztwory polimerów. Przedstawiono zależności lepkości przy ścinaniu od szybkości ścinania, lepkości wzdłuznej od szybkości rozciągania i stosunku Troutona od szybkości odkształcenia. Określono takie parametry rozpylonej strugi cieczy, jak współczynnik wypływu, kąt rozpylania, rozkłady średnic kropel oraz średnia średnica kropli. Zaproponowano równania korelacyjne wiążące wymiary geometryczne rozpylacza, właściwości cieczy i warunki przepływu z parametrami rozpylonej strugi cieczy.

EN The results of studies of the effect of atomizer construction and rheological properties of the liquid on the atomization process in pressure-swirl atomizers have been presented. The atomizers of different shape, height and diameter of the swirl chamber, different shape and the ratio of length to diameter of the orifice, different method of introduction of the liquid through the inlet port and different inlet ports have been studied. The water, glycerol aqueous solutions of different cncentrations and polymer aqueous solutions were tested. The relations between shear viscosity and shear rate, relationships between extensional viscosity and stretching rate and relationships between Troution ratio and strain rate have been presented. The parameters of stream of atomized liquid such as discharge coefficient, spray angle, droplet diameter distributions and mean droplet diameter have been determined. The correlation equations taken into account the geometrical dimensions of atomizer, liquid properties, flow conditions and parameters of stream of atomized liquids have been proposed.

Number of pages

208

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1762

On-line catalog

to201780560

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Mariusz B. Bogacki

Place

Poznań, Polska

Date

04.11.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krystian Czernek

Place

Opole, Polska

Date

20.10.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.12.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.