Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zwiększenie efektywności spalinowego układu napędowego przez zastosowanie generatora termoelektrycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of a drivetrain efficiency increase through the application of thermoelectric generator

Language

polish

Keywords
PL
  • odzysk strumienia energii
  • generator ATEG
  • sprawność spalinowego układu napędowego
EN
  • waste heat recovery
  • ATEG generator
  • drivetrain efficiency increase
Abstract

PL W rozprawie doktorskiej przedstawiono doświadczalną analizę możliwości zwiększenia efektywności spalinowych układów napędowych przez rekuperację energii gazów wylotowych. Część badawczą pracy podzielono na trzy etapy. Pierwszy z nich dotyczy wyznaczenia straty wylotu silników spalinowych pojazdów różnych kategorii na podstawie pomiarów zrealizowanych w warunkach rzeczywistej eksploatacji i na silnikowych stanowiskach hamulcowych. Drugim etapem było określenie wstępnych założeń do projektu prototypu generatora termoelektrycznego. Ostatnim etapem pracy były pomiary odzysku energii gazów wylotowych dwóch silników spalinowych ZI i ZS przy wykorzystaniu opracowanej konstrukcji. Dla silnika ZS badania wykonano na dynamicznym silnikowym stanowisku hamulcowym w teście homologacyjnym NEDC i w odzwierciedlonym cyklu jezdnym. W przypadku silnika ZI badania wykonano w zdefiniowanych punktach pracy silnika na statycznym silnikowym stanowisku hamulcowym. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono sprawność odzysku energii odpadowej i wykazano pozytywny wpływ zastosowania generatora termoelektrycznego na efektywności spalinowych układów napędowych wykorzystujących badane silniki spalinowe.

EN The doctoral dissertation presents an experimental analysis of the possibility to increase the drivetrain system efficiency through exhaust gas energy recuperation. The research part of the dissertation was divided into three sections. The first section concerns determining the energy balance of the internal combustion engines exhaust systems in different categories of vehicles based on measurements carried out in real driving conditions and on engine dynamometer stations. The second stage of the research part of the dissertation was the obtained results allowed for outlining the base assumptions for designing a prototype thermoelectric generator. It was then used as a basis for the assembly of a generator model. The final element of the dissertation was the measurements of energy recovery from internal combustion engines exhaust gases for two engines, SI and CI, using the developed design. Tests for the diesel engine were performed on a dynamic engine brake in the NEDC certification test and in a test driving cycle. In the case of the SI engine the tests were performed at defined engine operating points on a static engine dynamometer station. The efficiency of waste energy recovery was determined based on the measurement results and demonstrated a positive impact of using a thermoelectric generator on the overall efficiency of the drivetrain with the combustion engines.

Number of pages

141

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1774

On-line catalog

to201780864

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Janicka

Place

Wrocław, Polska

Date

23.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ireneusz Pielecha

Place

Poznań, Polska

Date

10.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.09.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.