Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zwiększenie efektywności spalinowego układu napędowego przez zastosowanie generatora termoelektrycznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of a drivetrain efficiency increase through the application of thermoelectric generator

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • odzysk strumienia energii
  • generator ATEG
  • sprawność spalinowego układu napędowego
EN
  • waste heat recovery
  • ATEG generator
  • drivetrain efficiency increase
Streszczenie

PL W rozprawie doktorskiej przedstawiono doświadczalną analizę możliwości zwiększenia efektywności spalinowych układów napędowych przez rekuperację energii gazów wylotowych. Część badawczą pracy podzielono na trzy etapy. Pierwszy z nich dotyczy wyznaczenia straty wylotu silników spalinowych pojazdów różnych kategorii na podstawie pomiarów zrealizowanych w warunkach rzeczywistej eksploatacji i na silnikowych stanowiskach hamulcowych. Drugim etapem było określenie wstępnych założeń do projektu prototypu generatora termoelektrycznego. Ostatnim etapem pracy były pomiary odzysku energii gazów wylotowych dwóch silników spalinowych ZI i ZS przy wykorzystaniu opracowanej konstrukcji. Dla silnika ZS badania wykonano na dynamicznym silnikowym stanowisku hamulcowym w teście homologacyjnym NEDC i w odzwierciedlonym cyklu jezdnym. W przypadku silnika ZI badania wykonano w zdefiniowanych punktach pracy silnika na statycznym silnikowym stanowisku hamulcowym. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono sprawność odzysku energii odpadowej i wykazano pozytywny wpływ zastosowania generatora termoelektrycznego na efektywności spalinowych układów napędowych wykorzystujących badane silniki spalinowe.

EN The doctoral dissertation presents an experimental analysis of the possibility to increase the drivetrain system efficiency through exhaust gas energy recuperation. The research part of the dissertation was divided into three sections. The first section concerns determining the energy balance of the internal combustion engines exhaust systems in different categories of vehicles based on measurements carried out in real driving conditions and on engine dynamometer stations. The second stage of the research part of the dissertation was the obtained results allowed for outlining the base assumptions for designing a prototype thermoelectric generator. It was then used as a basis for the assembly of a generator model. The final element of the dissertation was the measurements of energy recovery from internal combustion engines exhaust gases for two engines, SI and CI, using the developed design. Tests for the diesel engine were performed on a dynamic engine brake in the NEDC certification test and in a test driving cycle. In the case of the SI engine the tests were performed at defined engine operating points on a static engine dynamometer station. The efficiency of waste energy recovery was determined based on the measurement results and demonstrated a positive impact of using a thermoelectric generator on the overall efficiency of the drivetrain with the combustion engines.

Liczba stron

141

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1774

Katalog on-line

to201780864

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Janicka

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

23.09.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Ireneusz Pielecha

Miejsce

Poznań, Polska

Data

10.09.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

07.09.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe