Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przestrzenie resztkowe w mieście

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Residual spaces in the city

Language

polish

Keywords
PL
  • przestrzenie resztkowe
  • recykling przestrzeni
  • kompozycja urbanistyczna
  • identyfikacja z miejscem
EN
  • residual spaces
  • space recycling
  • urban composition
  • identification with the place
Abstract

PL Rozprawa doktorska przedstawia ocenę jakości śródmieścia Poznania, w relacjach zachodzących między strukturą miasta a odbiorcami oraz w odniesieniu do wpływu na te relacje zjawiska przestrzeni resztkowych. Celem badań było dowiedzenie tezy: zagospodarowanie przestrzeni resztkowych jest skuteczną metodą dopełnienia kompozycji urbanistycznej i architektonicznej, a dostosowanie ich do współczesnych potrzeb stanowi podstawę do pogłębienia identyfikacji użytkowników z miejscem. W oparciu o badania przeprowadzone w wybranych dzielnicach Poznania dokonano autorskiej analizy struktur miasta, zdefiniowano zjawisko przestrzeni resztkowych i jego charakterystyczne cechy. Zbadano ponadto zależności między jakością struktury miejskiej a komfortem życia mieszkańców oraz poczuciem odpowiedzialności za miejsca i przestrzenie w mieście. Dowiedziono, że obecność przestrzeni resztkowych w mieście powoduje zanik spoistości miasta, ma destrukcyjny wpływ na wyrazistość i gęstość przestrzeni.

EN The Ph.D. thesis presents a quality assessment of the city centre of Poznan, with particular emphasis on the relationships between the structure of the city and the recipients, in terms of the impact of residual spaces on these relationships. There were reaserched the dependences between the quality of urban structure and the comfort of living of the inhabitants, and consequently their sense of responsibility for the places and spaces in the city. The objective of the study was conducted to prove the thesis that the residual space development is an effective method to complement the urban and architectural composition, and adapting them to modern needs represents the basis for the deepening of user’s identification with the place. It has been proved that the quality of life in the city is dependent on the quality and cohesion of its structure, and the crystallization of the urban fabric through the development of residual spaces and their adaptation to the needs of the users.

Number of pages

298

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1788

On-line catalog

to201680804

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Ingarden

Place

Kraków, Polska

Date

26.04.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jan Wrana

Place

Kraków, Polska

Date

24.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.06.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura przestrzeni miejskich

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.