Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami przemysłowymi na przykładzie wybranych instalacji krańcowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Study of the Effectiveness of Industrial Waste Management System Functioning, Based on Selected Final Installations Example

Language

polish

Keywords
PL
  • gospodarka odpadami
  • jakość odpadów
  • skuteczność
  • zarządzanie
EN
  • waste management
  • waste quality
  • effectiveness
  • management
Abstract

PL Odpady przemysłowe powstają w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, generując dodatkowe koszty prowadzonej działalności. Sposób ich zbierania, magazynowania, transportu i dalszego przetworzenia, ma wpływ na cenę jaką przedsiębiorstwo ponosi z tytułu zagospodarowania odpadów. Instalacja krańcowa, która te odpady przetwarza, ponosi koszty związane z procesami wytwórczymi, które są zależne i w korelacji od jakości otrzymanych odpadów. Dodatkowo istotnym czynnikiem wpływającym na proces w instalacji krańcowej jest wielkość reklamacji dla otrzymywanego towaru. Wyniki prowadzonych badań na instalacjach krańcowych jednoznacznie wskazują na niewydolność obecnego systemu zarządzania odpadami przemysłowymi w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Jakość odbieranych przez instalację odpadów przemysłowych ma kluczową rolę w budowie nowego modelu gospodarki odpadami poprodukcyjnymi oraz kosztów systemu zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych.

EN Industrial waste are made in every production enterprises, making additional cost of any conducted business. The way of its colecting, storage, transprtoation and further tranformation influnce on cost which every enterprise need to pay for waste management. The final installation, who process the collected waste, also pay cost for all productive processes. Multiplicity of processes and their cost depend and correlate on quality of collecting waste from production companies. In additional important factor influencing on process in final installation is quantity of complaint for received material. Results of researches that were made in final installations unequivocally shows inefficiencies current industrial waste management system in present polish law. Quality of accumulated waste by final instalation has core role in bulding new model of industrial waste management and cost of industrial waste management.

Number of pages

145

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2104

On-line catalog

to2021500452

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Czyrka

Place

Gorzów Wielkopolski, Polska

Date

20.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marian Malicki

Place

Szczecin, Polska

Date

20.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.10.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.