Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ klimatu organizacyjnego na efektywność zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The Influence of Organizational Climate on the Efficacy of Teams Using Agile Software Development Methodologies

Language

polish

Keywords
PL
  • agile
  • klimat organizacyjny
  • efektywność
  • wytwarzanie oprogramowania
EN
  • agile
  • organizational climate
  • efficacy
  • software development
Abstract

PL Obserwacja pracy zwinnych zespołów programistycznych pozwoliła zauważyć, iż intuicyjnie rozumiana i dostrzeżona w praktyce efektywność pracy tych zespołów charakteryzuje się cyklicznością. Co więcej wydawała się mieć ona bezpośredni związek z etapem prac i poziomem dojrzałości produktu. Jednakże różne zespoły ulegały różnym wahaniom efektywności przy zachowaniu jednolitej metodyki wytwarzania. Różnią się one między sobą przede wszystkim klimatem organizacyjnym, na co wskazuje różna atmosfera, styl kierowania przełożonego, style komunikacji czy stosowane standardy oraz poziom autonomii. Wzbudziło to ciekawość badawczą autorki czy istnieje związek pomiędzy klimatem organizacyjnym a efektywnością tychże zespołów. Jest to nie tylko problem naukowy, ale również praktyczny. Działanie narzędziami organizacyjnymi i motywacyjnymi na zespoły w celu utrzymania stałego poziomu efektywności pozwala na zapewnienie ciągłości operacyjnej i przewidywalności w dostarczaniu kolejnych etapów produktu IT.

EN Observation of the work of agile programming teams has shown that the efficacy of these teams intuitively understood and noticed in practice is characterized by cyclicality. What's more, it seemed to be directly related to the stage of work and the level of product maturity. However, different teams underwent different efficacy fluctuations while maintaining the same development methodology. They differ mainly in the organizational climate, as evidenced by the different atmosphere, supervisor's management style, communication styles or applied standards and level of autonomy. This aroused the author's research curiosity whether there is a relationship between the organizational climate and the efficacy of these teams. This is not only a scientific problem, but also a practical one. Working with organizational and motivational tools on teams to maintain a constant level of efficacy allows to ensure operational continuity and predictability in delivering the next stages of an IT product.

Number of pages

221

OECD domain

social sciences

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2090

On-line catalog

to2021500445

Comments

Opublikowaną wersję rozprawy można znaleźć poniżej jako osobny plik w sekcji "Dokumenty powiązane" (lub pod adresem: https://sin.put.poznan.pl/files/download/dissertations/34307/2858/Karolina_Grobelna_-_Wplyw_klimatu_organizacyjnego_na_efektywnosc_zespolow_(wersja_opublikowana).pdf/). Tekst różni się nieznacznie od wersji dostarczonej przed obroną (przypuszczalnie zmiany poczynione przez redaktora). Wydanie I, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (Poznań, 2021); Licencja: CC-BY-SA; Redakcja: Anna Liberek; 248 s.; ISBN 978-83-7775-622-5 (wersja drukowana); ISBN 978-83-7775-628-7 (wersja elektroniczna); DOI: 10.21008/b.978-83-7775-628-7

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Celina M. Olszak

Place

Katowice, Polska

Date

28.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Cezary Orłowski

Place

Gdańsk, Polska

Date

22.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.11.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.