Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza procesu perforacji kompozytowych pasów transportujących i napędowych w aspekcie kształtowania cech konstrukcyjnych narzędzi wykrawających

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The Analysis of the Perforation Process of Composite Conveyor and Drive Belts in Terms of the Design Process of Punching Tools

Language

polish

Keywords
PL
  • perforacja pasów
  • optymalizacja geometrii stempla
  • wielowarstwowy polimerowy pas kompozytowy
  • wykrawanie
  • stempel z czaszą kulistą
EN
  • belt perforation
  • punch geometry optimization
  • multilayer polymer composite belt
  • punching
  • punch with spherical bowl
Abstract

PL Tematyka rozprawy doktorskiej wiąże się z analizą wpływu cech konstrukcyjnych narzędzia perforującego i parametrów procesu perforacji, kompozytowych wielowarstwowych pasów transportujących i napędowych, na maksymalną wartość i charakterystykę zmiany siły w procesie perforacji, na jakość wykonywanych otworów oraz trwałość narzędzia wykrawającego. Realizowane prace mają charakter teoretycznych analiz, opracowania modeli analitycznych oraz numerycznych z wykorzystaniem analizy MES, badań poznawczych oraz budowy innowacyjnych konstrukcji. Prowadzone prace są zorientowane na poprawę efektywności konstrukcji maszyn do precyzyjnej mechanicznej perforacji pasów i taśm. W pracy szczegółowo zamodelowano proces perforacji, wykazano, że stempel z czaszą kulistą jest efektywnym kształtem wykrojnika do pasów z rdzeniem poliamidowym, określono wpływ parametrów geometrycznych stempla z czaszą kulistą na badane aspekty, opracowano model optymalizacji oraz zaprojektowano efektywne narzędzia wykrawające.

EN The topic of the dissertation is connected with the analysis of the influence of the constructional features of the piercing punch and technological parameters of the perforation process of multilayer polymer composite belts on the peak value of the perforation force and its characteristics, the quality of the holes and the tool life. Performed research is conducted in a form of theoretical analyses, analytical and numerical model derivations with using FEM, experimental tests and designing the innovative constructions. The research is focused on improving the efficiency of the machines for a precise mechanical belt perforation. In the dissertation the belt perforation process was modelled, the spherical bowl piercing punch was proved as effective perforation tool for belts with polyamide core, the influence of the geometrical features of this punch on the analyzed aspects was determined, the optimization model was developed and the effective piercing punches were designed.

Number of pages

387

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 2085

On-line catalog

to2021500462

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Robert Zalewski

Place

Warszawa, Polska

Date

23.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sławomir Żółkiewski

Place

Gliwice, Polska

Date

02.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.12.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.