Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza procesu perforacji kompozytowych pasów transportujących i napędowych w aspekcie kształtowania cech konstrukcyjnych narzędzi wykrawających

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Analysis of the Perforation Process of Composite Conveyor and Drive Belts in Terms of the Design Process of Punching Tools

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • perforacja pasów
  • optymalizacja geometrii stempla
  • wielowarstwowy polimerowy pas kompozytowy
  • wykrawanie
  • stempel z czaszą kulistą
EN
  • belt perforation
  • punch geometry optimization
  • multilayer polymer composite belt
  • punching
  • punch with spherical bowl
Streszczenie

PL Tematyka rozprawy doktorskiej wiąże się z analizą wpływu cech konstrukcyjnych narzędzia perforującego i parametrów procesu perforacji, kompozytowych wielowarstwowych pasów transportujących i napędowych, na maksymalną wartość i charakterystykę zmiany siły w procesie perforacji, na jakość wykonywanych otworów oraz trwałość narzędzia wykrawającego. Realizowane prace mają charakter teoretycznych analiz, opracowania modeli analitycznych oraz numerycznych z wykorzystaniem analizy MES, badań poznawczych oraz budowy innowacyjnych konstrukcji. Prowadzone prace są zorientowane na poprawę efektywności konstrukcji maszyn do precyzyjnej mechanicznej perforacji pasów i taśm. W pracy szczegółowo zamodelowano proces perforacji, wykazano, że stempel z czaszą kulistą jest efektywnym kształtem wykrojnika do pasów z rdzeniem poliamidowym, określono wpływ parametrów geometrycznych stempla z czaszą kulistą na badane aspekty, opracowano model optymalizacji oraz zaprojektowano efektywne narzędzia wykrawające.

EN The topic of the dissertation is connected with the analysis of the influence of the constructional features of the piercing punch and technological parameters of the perforation process of multilayer polymer composite belts on the peak value of the perforation force and its characteristics, the quality of the holes and the tool life. Performed research is conducted in a form of theoretical analyses, analytical and numerical model derivations with using FEM, experimental tests and designing the innovative constructions. The research is focused on improving the efficiency of the machines for a precise mechanical belt perforation. In the dissertation the belt perforation process was modelled, the spherical bowl piercing punch was proved as effective perforation tool for belts with polyamide core, the influence of the geometrical features of this punch on the analyzed aspects was determined, the optimization model was developed and the effective piercing punches were designed.

Liczba stron

387

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2085

Katalog on-line

to2021500462

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Robert Zalewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

23.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Sławomir Żółkiewski

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

02.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.12.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna