Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dominik Wojtkowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

dominik.wojtkowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 53

ORCID

0000-0003-1334-1288

ResearcherID

V-1280-2017

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (38)

Rozdziały (23)

Książki (1)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Wyniki (2)