Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Hydrometallurgical Recovery of Cobalt(II) from Waste Aqueous Solutions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kobalt
  • ekstrakcja ciecz-ciecz
  • Cyanex 272
  • odpadowe roztwory wodne
  • zrównoważony rozwój
EN
  • cobalt
  • liquid-liquid extraction
  • Cyanex 272
  • waste aqueous solutions
  • sustainable development
Streszczenie

PL W niniejszej pracy zaprezentowano badania dotyczące odzysku kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych z użyciem procesu hydrometalurgicznego, składającego się z dializy dyfuzyjnej, strącania, ekstrakcji ciecz-ciecz oraz reekstrakcji. Roztwory wykorzystywane w badaniach pochodziły z ługowania odpadów stali samolotowej i zostały pozyskane od jednej z polskich firm zajmujących się odzyskiem metali. Podjęto także wstępne badania elektrolizy, podczas której z powodzeniem osadzono odzyskany kobalt w postaci metalicznej powłoki, co wskazuje na potencjalną możliwość wykorzystania proponowanego procesu odzysku w zastosowaniach przemysłowych.

EN The work presents research on cobalt(II) recovery from waste aqueous solutions using a hydrometallurgical process, consisting of diffusion dialysis, precipitation, extraction and stripping. The solutions used in the research originated from leaching of aircraft steel waste and were obtained from one of Polish companies dealing with metal recovery. Initial studies of electolysis were also undertaken, during which the recovered cobalt was successfully deposited in the form of metallic coating, which indicates the potential use of the proposed recovery process in industrial applications.

Liczba stron

248

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2106

Katalog on-line

to2021998650

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Gęga

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

14.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dorota Kołodyńska

Miejsce

Lublin, Polska

Data

14.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.02.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne