Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Hydrometallurgical Recovery of Cobalt(II) from Waste Aqueous Solutions

Language

polish

Keywords
PL
  • kobalt
  • ekstrakcja ciecz-ciecz
  • Cyanex 272
  • odpadowe roztwory wodne
  • zrównoważony rozwój
EN
  • cobalt
  • liquid-liquid extraction
  • Cyanex 272
  • waste aqueous solutions
  • sustainable development
Abstract

PL W niniejszej pracy zaprezentowano badania dotyczące odzysku kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych z użyciem procesu hydrometalurgicznego, składającego się z dializy dyfuzyjnej, strącania, ekstrakcji ciecz-ciecz oraz reekstrakcji. Roztwory wykorzystywane w badaniach pochodziły z ługowania odpadów stali samolotowej i zostały pozyskane od jednej z polskich firm zajmujących się odzyskiem metali. Podjęto także wstępne badania elektrolizy, podczas której z powodzeniem osadzono odzyskany kobalt w postaci metalicznej powłoki, co wskazuje na potencjalną możliwość wykorzystania proponowanego procesu odzysku w zastosowaniach przemysłowych.

EN The work presents research on cobalt(II) recovery from waste aqueous solutions using a hydrometallurgical process, consisting of diffusion dialysis, precipitation, extraction and stripping. The solutions used in the research originated from leaching of aircraft steel waste and were obtained from one of Polish companies dealing with metal recovery. Initial studies of electolysis were also undertaken, during which the recovered cobalt was successfully deposited in the form of metallic coating, which indicates the potential use of the proposed recovery process in industrial applications.

Number of pages

248

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 2106

On-line catalog

to2021998650

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Gęga

Place

Częstochowa, Polska

Date

14.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dorota Kołodyńska

Place

Lublin, Polska

Date

14.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.02.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.