Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Małgorzata Janiszewska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

malgorzata.j.janiszewska@doctorate.put.poznan.pl

ORCID

0000-0002-5400-5689

Artykuły (6)

Rozdziały (18)

Rozprawa doktorska