Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w mieszaninach poliole/woda

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Rheological properties of sodium carboxymethylcellulose solutions in polyol/water mixtures

Language

polish

Keywords
PL
  • reologia
  • sól sodowa karboksymetylocelulozy
  • poliole
  • żele fizyczne
  • oddziaływania międzycząsteczkowe
EN
  • rheology
  • sodium carboxymethylcellulose
  • polyols
  • physical gel
  • intermolecular interactions
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych przeprowadzone w przepływie ciągłym i oscylacyjnym dla roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy (Na-CMC) z dodatkiem wybranych polioli. Roztwory zawierały Na-CMC o różnym stopniu podstawienia i średniej masie cząsteczkowej. Użyte w badaniach poliole to: propano-1,2-diol, butano-1,3-diol, poropano-1,2,3-triol, (2R,3S)-butano-1,2,3,4-tetraol i (2R,3R,4S)-pentano-1,2,3,4,5-pentaol. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ustalono, że każdy dodany poliol do roztworu Na-CMC zwiększał lepkość i sprężystość mieszaniny. W przeciwieństwie do wodnych roztworów silny wpływ na właściwości reologiczne roztworów Na-CMC z dodatkiem poliolu miał stopień podstawienia polimeru. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań reologicznych, widm Ramana, widm FTIR oraz składowych dyspersyjnej swobodnej energii powierzchniowej ustalono, że prawdopodobną przyczyną formowania się przestrzennej sieci w roztworach Na-CMC z dodatkiem poliolu są oddziaływania hydrofobowe.

EN The dissertation presents the results of rheological studies carried out in continuous and oscillatory flow for sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC) solutions with the addition of selected polyols. The solutions contained Na-CMC with varying degrees of substitution and average molecular weight. The polyols used in the study were: propane-1,2-diol, butane-1,3-diol, poropane-1,2,3-triol, (2R, 3S)-butane-1,2,3,4-tetraol, and (2R, 3R, 4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentaol. Based on the performed measurements, it was found that each polyol added to the Na-CMC solution increased the viscosity and elasticity of the mixture. As opposed to aqueous solutions, the degree of polymer substitution was shown to contribute heavily to the rheological properties of the Na-CMC solutions with the addition of polyol. Based on the analysis of the results of rheological studies, Raman spectra, FTIR spectra, and dispersive components of the surface energy, it was determined that hydrophobic interactions were the likely cause of spatial lattice formation in the Na-CMC solutions with the addition of polyol.

Number of pages

157

OECD domain

life sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2110

On-line catalog

to2021500490

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Magdalena Orczykowska

Place

Łódź, Polska

Date

08.01.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Izabela Ratajczak

Place

Poznań, Polska

Date

11.01.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

02.03.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.