Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Opracowanie konstrukcji oraz badania innowacyjnych słupów oświetleniowych z cechami bezpieczeństwa biernego

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Development of the structure and studies of innovative lighting columns with passive safety features

Language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo bierne
  • słupy oświetleniowe
  • testy zderzeniowe
  • Ansys LS-DYNA
EN
  • passive safety
  • lighting road poles
  • crash tests
  • Ansys LS-DYNA
Abstract

PL Obecnie nowe słupy projektowane są tak, aby zapewniały bezpieczeństwo kierowcy jak i użytkowników infrastruktury drogowej na wypadek kolizji. Głównym celem pracy jest zaprojektowanie, przeprowadzenie badań eksperymentalnych i wytworzenie słupów oświetleniowych wkopywanych oraz słupów z podstawą o wysokości od 6 do 12 m, które będą spełniały wymogi normy bezpieczeństwa biernego w klasie 100HE3. Celem pracy jest również opracowanie modelu komputerowego i analiza numeryczna zjawiska uderzenia pojazdu w słup w programie Ansys LS-DYNA. Osiągnięciem autora jest opracowanie konstrukcji, certyfikacja oraz wdrożenie do seryjnej produkcji dwóch rodzin słupów spełniających normę bezpieczeństwa biernego w klasie 100HE3. Ponadto wyniki symulacji numerycznych wykazują zadowalającą zgodność z wynikami testów empirycznych.

EN Nowadays the new poles are designed in order to ensure safety of the driver and road infrastructure users in the event of a collision. The major objective is to design, perform experiments and manufacture lighting columns that meet the standard PN EN 12767 in the 100HE3 class. The additional aim is to elaborate a numerical model of the phenomenon of the impact of the vehicle into lighting pole in the software Ansys LS-DYNA. The achievement is to design, certificate, manufacture and implement into serial production lighting poles with earth part and with base plate of height between 6 and 12 m that meet the requirements of the passive safety standard in the class 100HE3. The results of the developed numerical simulation models show satisfactory convergence with the results of the empirical tests.

Number of pages

119

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 2120

On-line catalog

to2021500479

Comments

Rozdziały 4 i 5 rozprawy są poufne. Do pracy dołączone są uzupełnienia recenzji.

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Maria Kotełko

Place

Łódź, Polska

Date

05.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Małachowski

Place

Warszawa, Polska

Date

28.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.06.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.