Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Opracowanie konstrukcji oraz badania innowacyjnych słupów oświetleniowych z cechami bezpieczeństwa biernego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Development of the structure and studies of innovative lighting columns with passive safety features

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bezpieczeństwo bierne
  • słupy oświetleniowe
  • testy zderzeniowe
  • Ansys LS-DYNA
EN
  • passive safety
  • lighting road poles
  • crash tests
  • Ansys LS-DYNA
Streszczenie

PL Obecnie nowe słupy projektowane są tak, aby zapewniały bezpieczeństwo kierowcy jak i użytkowników infrastruktury drogowej na wypadek kolizji. Głównym celem pracy jest zaprojektowanie, przeprowadzenie badań eksperymentalnych i wytworzenie słupów oświetleniowych wkopywanych oraz słupów z podstawą o wysokości od 6 do 12 m, które będą spełniały wymogi normy bezpieczeństwa biernego w klasie 100HE3. Celem pracy jest również opracowanie modelu komputerowego i analiza numeryczna zjawiska uderzenia pojazdu w słup w programie Ansys LS-DYNA. Osiągnięciem autora jest opracowanie konstrukcji, certyfikacja oraz wdrożenie do seryjnej produkcji dwóch rodzin słupów spełniających normę bezpieczeństwa biernego w klasie 100HE3. Ponadto wyniki symulacji numerycznych wykazują zadowalającą zgodność z wynikami testów empirycznych.

EN Nowadays the new poles are designed in order to ensure safety of the driver and road infrastructure users in the event of a collision. The major objective is to design, perform experiments and manufacture lighting columns that meet the standard PN EN 12767 in the 100HE3 class. The additional aim is to elaborate a numerical model of the phenomenon of the impact of the vehicle into lighting pole in the software Ansys LS-DYNA. The achievement is to design, certificate, manufacture and implement into serial production lighting poles with earth part and with base plate of height between 6 and 12 m that meet the requirements of the passive safety standard in the class 100HE3. The results of the developed numerical simulation models show satisfactory convergence with the results of the empirical tests.

Liczba stron

119

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

mechanika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2120

Katalog on-line

to2021500479

Uwagi

Rozdziały 4 i 5 rozprawy są poufne. Do pracy dołączone są uzupełnienia recenzji.

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Maria Kotełko

Miejsce

Łódź, Polska

Data

05.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Małachowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

28.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.06.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna