Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ integracji procesów planowania na efektywność przepływu materiałowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym w zróżnicowanych warunkach otoczenia

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The impact of integration of the planning process on the efficiency of the material flow in a manufacturing company in turbulent environment

Language

polish

Keywords
PL
  • integracja procesów planowania
  • symulacja procesów planowania
  • planowanie sprzedaży i operacji
EN
  • integration of planning processes
  • simulation of planning processes
  • sales and operations planning
Abstract

PL Warunki konkurencji wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność zwiększania efektywności przepływu materiałowego. Jednym ze sposobów poprawy tej efektywności jest integracja procesów planowania. Autor na potrzeby pracy powołał hipotezę badawczą: Wzrost poziomu integracji procesów planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala zwiększyć efektywność przepływu materiałowego. Na potrzeby weryfikacji postawionej hipotezy autor opracował model integracji procesów planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Model uwzględnia nie tylko charakterystykę procesów planowania, ale również zróżnicowane warunki otoczenia i ich wpływ na przepływ materiałowy. W analizie wyników symulacji skupiono się na zależnościach pomiędzy wartościami wskaźników OTIF oraz rentowności sprzedaży a poziomem integracji procesów planowania i stanem otoczenia. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy badawczej.

EN Conditions of competition are forcing enterprises to increase the efficiency of material flow. One way to improve this efficiency is integration of planning process. Author of this work has developed a research hypothesis: Increased level of integration of planning processes in a manufacturing company can improve the efficiency of material flow. In order to verify hypothesis author has developed a model of integration of planning processes in a manufacturing company. Model takes into account not only the characteristics of the planning processes, but also varied environment alconditions and their impact on the flow of material. In the analysis of simulation results author has focused on the relationship between the values of the indicators of OTIF and sales profitability and the level of integration of planning process in varied states of the environment. Results of this study allow for a positive verification of the research hypothesis.

Number of pages

225

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1746

On-line catalog

to201680897

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Mariusz Jedliński

Place

Szczecin, Polska

Date

10.02.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Urbaniak

Place

Łódź, Polska

Date

05.01.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.03.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.