Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ integracji procesów planowania na efektywność przepływu materiałowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym w zróżnicowanych warunkach otoczenia

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The impact of integration of the planning process on the efficiency of the material flow in a manufacturing company in turbulent environment

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • integracja procesów planowania
  • symulacja procesów planowania
  • planowanie sprzedaży i operacji
EN
  • integration of planning processes
  • simulation of planning processes
  • sales and operations planning
Liczba stron

225

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1746

Katalog on-line

to201680897

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Mariusz Jedliński

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

10.02.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Urbaniak

Miejsce

Łódź, Polska

Data

05.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.03.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu