Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bisfenol A i jego pochodne – źródła emisji, los środowiskowy i podatność biodegradacyjna

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Bisphenol A and it's derivatives – sources of emision, environmental fate and biodegradability

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bisfenol A
  • bisfenol S
  • degradacja
  • fotokataliza
  • papier termiczny
EN
  • bisphenol A
  • bisphenol S
  • degradation
  • photocatalysis
  • thermal paper
Streszczenie

PL W niniejszej rozprawie opracowano szereg metod analitycznych, które wykorzystano do oznaczania bisfenoli. Opracowano i zwalidowano metodę ich oznaczania w papierze termicznym. Wykazano, że drukowanie termiczne nie ma znaczącego wpływu na zawartość bisfenoli w paragonach. Badania wykazały, że dominującym wywoływaczem koloru w papierze nadal jest BPA. Opracowano i zwalidowano metodę oznaczania bisfenoli i parabenów w mleku krowim. W mleku świeżym nie wykryto głównego bisfenolu, jakim jest BPA, ale oznaczono istotne ilości parabenów. W mleku przetworzonym oznaczono BPA i parabeny. Opracowano metodę syntezy elektrochemicznej kompozytu PEDOT/LS użytego jako sorbent do SPME w metodzie oznaczania bisfenoli. We wszystkich badanych próbkach wody z rzek, jezior oraz stawu oznaczono BPA. Przeprowadzone w pracy testy degradacji fotochemicznej z użyciem odczynnika Fentona, zapewniły dużo skuteczniejszą degradację bisfenoli niż testy biodegradacji. Prowadzone badania wykazały wszechobecność bisfenoli.

EN In this work, several analytical methods were developed to determine bisphenols. A method for the determination of bisphenols in the thermal paper was developed and validated. The research showed that thermal printing has no significant impact on the bisphenol content in receipts. Research has shown that BPA is still the dominant color developer in thermal paper. A method for the determination of bisphenols and parabens in cow's milk was developed and validated. BPA was not detected in fresh milk, but significant amounts of parabens were determined, but both were determined in processed milk. A method of electrochemical synthesis of the PEDOT/LS composite was developed that was used as a sorbent for SPME to determine bisphenols. BPA was present in all tested water samples from rivers, lakes, and a pond. The photochemical degradation tests carried out in the work with the use of Fenton's reagent allowed for much more effective degradation of bisphenols than the biodegradation tests. The conducted research showed the ubiquity of bisphenols.

Liczba stron

221

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tomasz Ligor

Miejsce

Toruń, Polska

Data

26.05.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Agnieszka Waśkiewicz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.05.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.07.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne