Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bisfenol A i jego pochodne – źródła emisji, los środowiskowy i podatność biodegradacyjna

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Bisphenol A and it's derivatives – sources of emision, environmental fate and biodegradability

Language

polish

Keywords
PL
  • bisfenol A
  • bisfenol S
  • degradacja
  • fotokataliza
  • papier termiczny
EN
  • bisphenol A
  • bisphenol S
  • degradation
  • photocatalysis
  • thermal paper
Abstract

PL W niniejszej rozprawie opracowano szereg metod analitycznych, które wykorzystano do oznaczania bisfenoli. Opracowano i zwalidowano metodę ich oznaczania w papierze termicznym. Wykazano, że drukowanie termiczne nie ma znaczącego wpływu na zawartość bisfenoli w paragonach. Badania wykazały, że dominującym wywoływaczem koloru w papierze nadal jest BPA. Opracowano i zwalidowano metodę oznaczania bisfenoli i parabenów w mleku krowim. W mleku świeżym nie wykryto głównego bisfenolu, jakim jest BPA, ale oznaczono istotne ilości parabenów. W mleku przetworzonym oznaczono BPA i parabeny. Opracowano metodę syntezy elektrochemicznej kompozytu PEDOT/LS użytego jako sorbent do SPME w metodzie oznaczania bisfenoli. We wszystkich badanych próbkach wody z rzek, jezior oraz stawu oznaczono BPA. Przeprowadzone w pracy testy degradacji fotochemicznej z użyciem odczynnika Fentona, zapewniły dużo skuteczniejszą degradację bisfenoli niż testy biodegradacji. Prowadzone badania wykazały wszechobecność bisfenoli.

EN In this work, several analytical methods were developed to determine bisphenols. A method for the determination of bisphenols in the thermal paper was developed and validated. The research showed that thermal printing has no significant impact on the bisphenol content in receipts. Research has shown that BPA is still the dominant color developer in thermal paper. A method for the determination of bisphenols and parabens in cow's milk was developed and validated. BPA was not detected in fresh milk, but significant amounts of parabens were determined, but both were determined in processed milk. A method of electrochemical synthesis of the PEDOT/LS composite was developed that was used as a sorbent for SPME to determine bisphenols. BPA was present in all tested water samples from rivers, lakes, and a pond. The photochemical degradation tests carried out in the work with the use of Fenton's reagent allowed for much more effective degradation of bisphenols than the biodegradation tests. The conducted research showed the ubiquity of bisphenols.

Number of pages

221

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2131

On-line catalog

to2021998657

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Ligor

Place

Toruń, Polska

Date

26.05.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Agnieszka Waśkiewicz

Place

Poznań, Polska

Date

29.05.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.07.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.