Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Robert Frankowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

robert.z.frankowski@doctorate.put.poznan.pl

Google Scholar ---

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS