Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Effect of electrode as well as electrolyte modification on the performance of the anode in direct borohydride fuel cell

Language

polish

Keywords
PL
  • borowodorek sodu
  • elektroutlenianie
  • ogniwo paliwowe
  • stop magazynujący wodór
EN
  • sodium borohydride
  • electrooxidation
  • fuel cell
  • hydrogen storage alloy
Abstract

PL W pracy przebadano wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu. Na anodzie tego typu ogniwa paliwowego zachodzą dwie konkurencyjne reakcje, tj. elektroutlenianie paliwa (NaBH4) oraz jego hydroliza. W wyniku tej ostatniej dochodzi do uwalniania gazowego wodoru, który nie tylko stwarza problemy konstrukcyjne, ale przede wszystkim w znacznym stopniu obniża wydajność pracy ogniwa. Tematyka badań eksperymentalnych dotyczyła przekształcenia jego największej wady w wartość dodaną.

EN In this work, the influence of modification of anode material and electrolyte for Direct Borohydride Fuel Cell application was considered. Unfortunately, two competing reactions take place at the anode in this fuel cell, i.e. fuel electrooxidation (NaBH4) and its hydrolysis. As a result of the latter, hydrogen gas is released, which not only causes construction problems but, above all, significantly reduces work efficiency. For this reason, the subject of experimental research concerned the transformation of its greatest disadvantage into the added value.

Number of pages

172

OECD domain

life sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2133

On-line catalog

to2021500503

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Robert Pietrzak

Place

Poznań, Polska

Date

08.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Grzegorz Sulka

Place

Kraków, Polska

Date

17.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.07.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.