Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Effect of electrode as well as electrolyte modification on the performance of the anode in direct borohydride fuel cell

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • borowodorek sodu
  • elektroutlenianie
  • ogniwo paliwowe
  • stop magazynujący wodór
EN
  • sodium borohydride
  • electrooxidation
  • fuel cell
  • hydrogen storage alloy
Streszczenie

PL W pracy przebadano wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu. Na anodzie tego typu ogniwa paliwowego zachodzą dwie konkurencyjne reakcje, tj. elektroutlenianie paliwa (NaBH4) oraz jego hydroliza. W wyniku tej ostatniej dochodzi do uwalniania gazowego wodoru, który nie tylko stwarza problemy konstrukcyjne, ale przede wszystkim w znacznym stopniu obniża wydajność pracy ogniwa. Tematyka badań eksperymentalnych dotyczyła przekształcenia jego największej wady w wartość dodaną.

EN In this work, the influence of modification of anode material and electrolyte for Direct Borohydride Fuel Cell application was considered. Unfortunately, two competing reactions take place at the anode in this fuel cell, i.e. fuel electrooxidation (NaBH4) and its hydrolysis. As a result of the latter, hydrogen gas is released, which not only causes construction problems but, above all, significantly reduces work efficiency. For this reason, the subject of experimental research concerned the transformation of its greatest disadvantage into the added value.

Liczba stron

172

Dziedzina wg OECD

nauki przyrodnicze

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Robert Pietrzak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

08.06.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Grzegorz Sulka

Miejsce

Kraków, Polska

Data

17.06.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.07.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne