Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Samosmarujące warstwy stopowane laserowo i materiały spiekane wytwarzane z zastosowaniem fluorków wapnia i baru

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Self-lubricating laser-alloyed layers and sintered materials produced with the use of calcium and barium fluorides

Language

polish

Keywords
PL
  • tarcie
  • warstwy samosmarujące
  • materiały samosmarujące
  • współczynnik tarcia
  • mechanizm tarcia
EN
  • friction
  • self-lubricating layers
  • self-lubricating mateials
  • friction coefficient
  • wear mechanism
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań samosmarujących warstw powierzchniowych wytworzonych na stali łożyskowej 100CrMnSi6-4 oraz stopie niklu Inconel 600 metodą stopowania laserowego oraz samosmarujących materiałów spiekanych na bazie niklu z dodatkami lubrykantów stałych. Celem pracy było wytworzenie samosmarujących technologicznych warstw wierzchnich i materiałów spiekanych zawierających lubrykanty stałe w postaci fluorków wapnia i baru oraz określenie ich wpływu na odporność na zużycie przez tarcie współpracujących elementów. Wytworzone warstwy samosmarujące poddano badaniu grubości, twardości, mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego oraz przeprowadzono badania odporności na zużycie przez tarcie. Materiały samosmarujące poddano badaniom twardości, mikrostruktury oraz odporności na zużycie przez tarcie w podwyższonych temperaturach dochodzących do 600ᴼC. Warstwy powierzchniowe oraz materiały spiekane poddano szczegółowej analizie powierzchni.

EN Laser alloying and powder mettalurgy were used in order to produced self-lubricating layers and self-lubricating materials containing solid lubricant addition (CaF2 and BaF2). The thickness, microhardness, microstructure and wear resistance of the laser alloyed layers were investigated. Also, the microstructure, microhardness and were resistance at eleveted temperature, up to 600ᴼC, of the self-lubricating layers were studied. After the wear tests, the surface of the self-lubricating layers and self-lubricating materials were analyzed by SEM and EDS techniques. In the case of self-lubricating materials, the stereometrics profiles of the samples and counter-samples were characterized, by the confocal microscopy. Also, the Raman Spectroscopy was used to detect the tribofilm distribution on the surface of the samples after wear tests at elevated temperature.

Number of pages

145

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2124

On-line catalog

to2021500498

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Ratajski

Place

Koszalin, Polska

Date

18.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jacek Sawicki

Place

Łódź, Polska

Date

14.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.09.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.