Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Samosmarujące warstwy stopowane laserowo i materiały spiekane wytwarzane z zastosowaniem fluorków wapnia i baru

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Self-lubricating laser-alloyed layers and sintered materials produced with the use of calcium and barium fluorides

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tarcie
  • warstwy samosmarujące
  • materiały samosmarujące
  • współczynnik tarcia
  • mechanizm tarcia
EN
  • friction
  • self-lubricating layers
  • self-lubricating mateials
  • friction coefficient
  • wear mechanism
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono wyniki badań samosmarujących warstw powierzchniowych wytworzonych na stali łożyskowej 100CrMnSi6-4 oraz stopie niklu Inconel 600 metodą stopowania laserowego oraz samosmarujących materiałów spiekanych na bazie niklu z dodatkami lubrykantów stałych. Celem pracy było wytworzenie samosmarujących technologicznych warstw wierzchnich i materiałów spiekanych zawierających lubrykanty stałe w postaci fluorków wapnia i baru oraz określenie ich wpływu na odporność na zużycie przez tarcie współpracujących elementów. Wytworzone warstwy samosmarujące poddano badaniu grubości, twardości, mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego oraz przeprowadzono badania odporności na zużycie przez tarcie. Materiały samosmarujące poddano badaniom twardości, mikrostruktury oraz odporności na zużycie przez tarcie w podwyższonych temperaturach dochodzących do 600ᴼC. Warstwy powierzchniowe oraz materiały spiekane poddano szczegółowej analizie powierzchni.

EN Laser alloying and powder mettalurgy were used in order to produced self-lubricating layers and self-lubricating materials containing solid lubricant addition (CaF2 and BaF2). The thickness, microhardness, microstructure and wear resistance of the laser alloyed layers were investigated. Also, the microstructure, microhardness and were resistance at eleveted temperature, up to 600ᴼC, of the self-lubricating layers were studied. After the wear tests, the surface of the self-lubricating layers and self-lubricating materials were analyzed by SEM and EDS techniques. In the case of self-lubricating materials, the stereometrics profiles of the samples and counter-samples were characterized, by the confocal microscopy. Also, the Raman Spectroscopy was used to detect the tribofilm distribution on the surface of the samples after wear tests at elevated temperature.

Liczba stron

145

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Ratajski

Miejsce

Koszalin, Polska

Data

18.06.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jacek Sawicki

Miejsce

Łódź, Polska

Data

14.06.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska przed obroną

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.09.2021