Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wykorzystanie podejścia procesowego do optymalizacji wybranych zagadnień logistycznych w siłach zbrojnych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The use of the process approach to optimize selected logistics issues in the armed forces

Language

polish

Keywords
PL
  • proces
  • optymalizacja
  • logistyka
  • siły zbrojne
EN
  • process
  • optimization
  • logistics
  • armed forces
Abstract

PL Sformułowany w pracy doktorskiej problem badawczy, koncentruje się wokół funkcjonowania logistyki sił zbrojnych jako elementu systemu procesów organizacji i ma zawiązek z procesowym kształtowaniem kompetencji w obszarze logistyki, w konsekwencji prowadzącym do wyeliminowania występujących wad i poprawy realizacji zaopatrywania i świadczenia usług na rzecz jednostek i instytucji sił zbrojnych. Wspomniany aspekt ma również znaczenie w kontekście racjonalizacji wykorzystania zasobów osobowych i rzeczowych. Głównym celem pracy było określenie wpływu procesów zachodzących w siłach zbrojnych na funkcjonowanie systemu logistycznego, ustalenie jego miejsca w procesowo rozpatrzonej architekturze sił zbrojnych i ustalenie modelu kompetencji w obszarze logistyki. Autor przeprowadził badania opierając się na opiniach ekspertów posiadających wiedzę z obszaru funkcjonowania procesów: podstawowych, wspierających i zarządczych przebiegających w siłach zbrojnych, specyfikując mankamenty i formułując rekomendacje dotyczące ich usunięcia. Wykorzystując narzędzia modelowania procesowego ARIS, w następnym kroku, zaproponowano układ strukturalny i przebieg procesów w odniesieniu do badanego procesu zarządzania zasobami logistycznymi. Przeprowadzone analizy umożliwiły określenie modelu kompetencji w obszarze logistyki sił zbrojnych dając jednocześnie odpowiedź twierdzącą na problem zawarty w głównej hipotezie badawczej dotyczący możliwości poprawy skuteczności realizowanych zadań logistycznych w drodze właściwie określonych relacji między uczestnikami zdefiniowanych procesów, ustalonych procesowo kompetencji i wynikających z takiego podejścia rozmieszczenia organów logistycznych w modelu funkcjonalnym sił zbrojnych. Zaproponowany w odniesieniu do systemu logistycznego sposób podejścia może być wykorzystany w odniesieniu do pozostałych obszarów funkcjonowania sił zbrojnych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane zarówno w trakcie cyklicznie prowadzonych przeglądów obronnych, jak również w procesie programowania i planowania rozwoju oraz budowania nowych funkcjonalności wspierających działalność sił zbrojnych w ramach zintegrowanych rozwiązań informatycznych.

Number of pages

330

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2137

On-line catalog

to2021500496

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Leszek Cwojdziński

Place

Poznań, Polska

Date

29.07.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mieczysław Pawlisiak

Place

Warszawa, Polska

Date

19.07.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.09.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.