Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wykorzystanie podejścia procesowego do optymalizacji wybranych zagadnień logistycznych w siłach zbrojnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The use of the process approach to optimize selected logistics issues in the armed forces

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • proces
  • optymalizacja
  • logistyka
  • siły zbrojne
EN
  • process
  • optimization
  • logistics
  • armed forces
Streszczenie

PL Sformułowany w pracy doktorskiej problem badawczy, koncentruje się wokół funkcjonowania logistyki sił zbrojnych jako elementu systemu procesów organizacji i ma zawiązek z procesowym kształtowaniem kompetencji w obszarze logistyki, w konsekwencji prowadzącym do wyeliminowania występujących wad i poprawy realizacji zaopatrywania i świadczenia usług na rzecz jednostek i instytucji sił zbrojnych. Wspomniany aspekt ma również znaczenie w kontekście racjonalizacji wykorzystania zasobów osobowych i rzeczowych. Głównym celem pracy było określenie wpływu procesów zachodzących w siłach zbrojnych na funkcjonowanie systemu logistycznego, ustalenie jego miejsca w procesowo rozpatrzonej architekturze sił zbrojnych i ustalenie modelu kompetencji w obszarze logistyki. Autor przeprowadził badania opierając się na opiniach ekspertów posiadających wiedzę z obszaru funkcjonowania procesów: podstawowych, wspierających i zarządczych przebiegających w siłach zbrojnych, specyfikując mankamenty i formułując rekomendacje dotyczące ich usunięcia. Wykorzystując narzędzia modelowania procesowego ARIS, w następnym kroku, zaproponowano układ strukturalny i przebieg procesów w odniesieniu do badanego procesu zarządzania zasobami logistycznymi. Przeprowadzone analizy umożliwiły określenie modelu kompetencji w obszarze logistyki sił zbrojnych dając jednocześnie odpowiedź twierdzącą na problem zawarty w głównej hipotezie badawczej dotyczący możliwości poprawy skuteczności realizowanych zadań logistycznych w drodze właściwie określonych relacji między uczestnikami zdefiniowanych procesów, ustalonych procesowo kompetencji i wynikających z takiego podejścia rozmieszczenia organów logistycznych w modelu funkcjonalnym sił zbrojnych. Zaproponowany w odniesieniu do systemu logistycznego sposób podejścia może być wykorzystany w odniesieniu do pozostałych obszarów funkcjonowania sił zbrojnych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane zarówno w trakcie cyklicznie prowadzonych przeglądów obronnych, jak również w procesie programowania i planowania rozwoju oraz budowania nowych funkcjonalności wspierających działalność sił zbrojnych w ramach zintegrowanych rozwiązań informatycznych.

Liczba stron

330

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Leszek Cwojdziński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.07.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mieczysław Pawlisiak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

19.07.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.09.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport