Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Immobilized oxidoreductases as tools for decolorization of dyes from aqueous solutions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Immobilizowane oksydoreduktazy jako narzędzia w dekoloryzacji barwników z roztworów wodnych

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • oxidoreductases
  • immobilization
  • supports
  • dyes
  • decolorization
PL
  • oksydoreduktazy
  • immobilizacja
  • nośniki
  • barwniki
  • dekoloryzacja
Streszczenie

EN In presented dissertation, biosystems based on oxide materials or electrospun fibers with immobilized oxidoreductases were obtained and thoroughly characterized with modern analytical tools. The main attention was paid on conditions of enzyme immobilization process and their effect on catalytic activity of attached enzymes. Importantly, the effect of immobilization methods on properties of biomolecules in terms of stability of immobilized oxidoreductases, their activity and amount of enzyme attached to the supports was investigated. What is more, the proposed types of biocatalysts were compared and tested in terms of their possible application, especially in dyes decolorization process at various process conditions. The obtained results allowed to conclude that oxidoreductases immobilized onto oxide materials or electrospun fibers possess outstanding catalytic properties and high potential in application for environmental protection.

PL Rozprawa doktorska zorientowana jest na preparatykę biosystemów katalitycznych poprzez immobilizację oksydoreduktaz na materiałach tlenkowych lub włóknach elektroprzędzonych. W pracy szczególną uwagę zwrócono na określenie wpływu warunków procesu immobilizacji enzymów na ich aktywność katalityczną. Ponadto, istotną kwestią było zbadanie wpływu zastosowanej metody immobilizacji na stabilność, aktywność i ilość unieruchomionego enzymu. Dodatkowo, porównano i przetestowano zaproponowane typy biokatalizatorów pod kątem możliwości ich zastosowania w dekoloryzacji wybranych barwników w różnych warunkach procesu. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że oksydoreduktazy immobilizowane na materiałach tlenkowych lub włóknach elektroprzędzonych posiadają wyróżniające się właściwości katalityczne i wysoki potencjał aplikacyjny w kontekście ochrony środowiska.

Liczba stron

118

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Katarzyna Chojnacka

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

03.08.2021

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Anna Chrobok

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

23.08.2021

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

21.09.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne