Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Immobilized oxidoreductases as tools for decolorization of dyes from aqueous solutions

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Immobilizowane oksydoreduktazy jako narzędzia w dekoloryzacji barwników z roztworów wodnych

Language

english

Keywords
EN
  • oxidoreductases
  • immobilization
  • supports
  • dyes
  • decolorization
PL
  • oksydoreduktazy
  • immobilizacja
  • nośniki
  • barwniki
  • dekoloryzacja
Abstract

EN In presented dissertation, biosystems based on oxide materials or electrospun fibers with immobilized oxidoreductases were obtained and thoroughly characterized with modern analytical tools. The main attention was paid on conditions of enzyme immobilization process and their effect on catalytic activity of attached enzymes. Importantly, the effect of immobilization methods on properties of biomolecules in terms of stability of immobilized oxidoreductases, their activity and amount of enzyme attached to the supports was investigated. What is more, the proposed types of biocatalysts were compared and tested in terms of their possible application, especially in dyes decolorization process at various process conditions. The obtained results allowed to conclude that oxidoreductases immobilized onto oxide materials or electrospun fibers possess outstanding catalytic properties and high potential in application for environmental protection.

PL Rozprawa doktorska zorientowana jest na preparatykę biosystemów katalitycznych poprzez immobilizację oksydoreduktaz na materiałach tlenkowych lub włóknach elektroprzędzonych. W pracy szczególną uwagę zwrócono na określenie wpływu warunków procesu immobilizacji enzymów na ich aktywność katalityczną. Ponadto, istotną kwestią było zbadanie wpływu zastosowanej metody immobilizacji na stabilność, aktywność i ilość unieruchomionego enzymu. Dodatkowo, porównano i przetestowano zaproponowane typy biokatalizatorów pod kątem możliwości ich zastosowania w dekoloryzacji wybranych barwników w różnych warunkach procesu. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że oksydoreduktazy immobilizowane na materiałach tlenkowych lub włóknach elektroprzędzonych posiadają wyróżniające się właściwości katalityczne i wysoki potencjał aplikacyjny w kontekście ochrony środowiska.

Number of pages

118

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2136

On-line catalog

to2021998655

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

library

First review

Katarzyna Chojnacka

Place

Wrocław, Polska

Date

03.08.2021

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Second review

Anna Chrobok

Place

Gliwice, Polska

Date

23.08.2021

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.09.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.