Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Zdarta

PBN ID

4020999

ORCID

0000-0003-0268-2116

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (54)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS