Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Zdarta

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

jakub.zdarta@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 47

ORCID

0000-0003-0268-2116

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (57)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (20)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS