Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Studium nowych rozwiązań układów napędowych i sterowania lekkich pojazdów szynowych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Study of new solutions for drive and control systems for light rail vehicles

Language

polish

Keywords
PL
  • spalinowo-elektryczny
  • silnik
  • pojazd pasażerski
  • układ napędowy
EN
  • diesel-electric
  • engine
  • passenger vehicle
  • drive system
Abstract

PL Praca dotyczy opracowania rozwiązań konstrukcyjnych pasażerskiego, spalinowo - elektrycznego pojazdu kolejowego, stwarzającego nowe możliwości przewozowe. Ograniczenie związane ze stanem infrastruktury, narzucane na przewoźników pasażerskich powodują, iż wielokrotnie niemożliwe jest uruchomienie uzasadnionych ekonomicznie pasażerskich połączeń kolejowych. Obecne trendy wykorzystania pasażerskiego taboru kolejowego w ruchu regionalnym, z uwagi na to, że niektóre relacje pociągów przebiegają po liniach wyposażonych w trakcję elektryczną (linie te spełniają zasadniczo wyższe standardy – w tym w zakresie wyższej wartości dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej), a częściowo niezelektryfikowanych, jedynym praktykowanym sposobem realizacji obsługi takiej relacji są pojazdy z napędem spalinowym. Alternatywą dla użytkowanych obecnie pojazdów spalinowych stanowi lekki pojazd szynowy z podwójnym zespołem napędowym (tj. zarówno w napęd spalinowy i elektryczny), który może być eksploatowany zarówno na liniach zelektryfikowanych, jak i niezelektryfikowanych.

EN The dissertation concerns the development of design solutions for a passenger diesel-electric rail vehicle, creating new transport possibilities. The constraints imposed on passenger carriers related to the infrastructure condition make it is often impossible to service passenger rail connections that would otherwise be economically viable. Current trends in the use of (different types of) passenger rolling stock in regional traffic, as a result of only some of the used railway lines being electrified (these lines generally meet higher standards – including a higher speed limit value), while other parts remain in some part non-electrified, mean that the only viable way to service such a rail connection is by using vehicles equipped with internal combustion engines. The currently used diesel rail vehicles can be replaced with an alternative such as a light rail bus with a hybrid drive system (i.e. both diesel and electric drive), which has the ability to operate on both electrified and non-electrified lines.

Number of pages

128

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2140

On-line catalog

to2021500494

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dariusz Pyza

Place

Warszawa, Polska

Date

04.09.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marcin Rychter

Place

Warszawa, Polska

Date

08.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.10.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.