Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ stosowania umownego współczynnika rozcieńczenia spalin na wskaźniki emisji

Authors

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The effect of the usage of the exhaust dilution factor on the emission factors

Language

polish

Keywords
PL
  • wskaźniki emisji
  • emisja zanieczyszczeń
  • transport drogowy
  • pomiary emisji
EN
  • emission factors
  • exhaust emission
  • road transport
  • emissions measurements
Abstract

PL Celem pracy było określenie wpływu stosowania współczynnika rozcieńczenia w obliczeniach emisji zanieczyszczeń z układu wylotowego na wskaźniki emisji zanieczyszczeń stosowane do szacowania całkowitej emisji rocznej dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych wyposażonych w silniki spalinowe. W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika nadmiaru powietrza w cyklach jezdnych ARTEMIS, WLTC i NEDC dla samochodów osobowych wyposażonych w silniki ZI oraz ZS. Na podstawie tych badań dokonano analizy wpływu współczynnika nadmiaru powietrza na błąd określania rzeczywistego stopnia rozcieńczenia spalin w badaniach prowadzonych na hamowni podwoziowej z użyciem układu poboru spalin o stałym natężeniu przepływu. W celu ograniczenia tego błędu opracowano metodę pomiarową umożliwiającą wyznaczanie stopnia rozcieńczenia. W pracy przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń w cyklach jezdnych ARTEMIS prowadzone według tej metody. Pozwoliły one określić wskaźniki emisji zanieczyszczeń po uruchomieniu całkowicie rozgrzanego silnika, a na ich podstawie wyznaczyć roczną masę zanieczyszczeń emitowanych przez badane pojazdy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań oszacowano błąd określania wskaźników emisji oraz całkowitej rocznej masy zanieczyszczeń wynikający ze stosowania dotychczasowej metody obliczeniowej wykorzystującej współczynnik rozcieńczenia.

EN The aim of the work was to determine the effect of using in the calculations of the exhaust emissions the dilution factor, to the pollutant emission factors used to estimate total annual emissions for passenger cars and light duty vehicles equipped with combustion engines. In the work presented the results of tests of the excess air factor in ARTEMIS, WLTC and NEDC driving cycles for passenger vehicles equipped with gasoline and diesel engines. On the basis of these tests, an analysis of the influence of the excess air factor on the error in determining the actual exhaust gas dilution ratio in tests carried out on a chassis dynamometer with the use of a constant flow exhaust gas sampling system was made. In order to reduce this error, a measurement method was developed that allows the determination of the dilution rate. In the work presented the results of the tests of the pollutant emissions in ARTEMIS driving cycles carried out according to the above-mentioned measurement method. They made it possible to determine the pollutant emission factors after starting a fully warmed-up engine, and on their basis to determine the annual mass of pollutants emitted by the tested vehicles. Based on the analysis of the test results, the error in determining the emission factors and the total annual mass of pollutants resulting from use of the current calculation method using the dilution factor was estimated.

Number of pages

114

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2185

On-line catalog

to2022500562

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Kniaziewicz

Place

Gdynia, Polska

Date

30.03.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zbigniew J. Sroka

Place

Wrocław, Polska

Date

31.01.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.05.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.