Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ wybranych czynników na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The influence of chosen parameters on thermal properties of insulating liquids

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • właściwości cieplne
  • współczynnik przejmowania ciepła
  • transformator
  • ciecze elektroizolacyjne
EN
  • thermal properties
  • heat transfer factor
  • power transformer
  • insulating liquids
Liczba stron

128

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1736

Katalog on-line

to201680915

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Węgierek

Miejsce

Lublin, Polska

Data

15.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Stefan Wolny

Miejsce

Opole, Polska

Data

07.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.02.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: materiałoznawstwo elektrotechniczne