Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Przestrzeń modernistyczna osiedla mieszkaniowego Rataje w Poznaniu. Projekt, realizacja, rzeczywistość. Studium przypadku

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The modernist space of the Rataje housing estate in Poznań: design, implementation, reality - a case study

Language

polish

Keywords
PL
  • Rataje
  • projekt
  • realizacja
  • rzeczywistość
EN
  • Rataje
  • project
  • implementation
  • reality
Abstract

PL Praca przedstawia historię nowej dzielnicy mieszkaniowej „Rataje”. W celu szczegółowego omówienia zagadnienia rozprawę podzielono na trzy podstawowe działy: projekt, realizacja oraz rzeczywistość. Rozdział dotyczący projektu przedstawia idee stojące najważniejszymi projektami, wyniki konkursów SARP oraz pozostałe materiały archiwalne. Etap projektowy uzupełniono obiektami usytuowanymi w przestrzeni ratajskiej powstałymi po zakończeniu budowy wielkopłytowych jednostek. Drugi rozdział zawiera relację z najważniejszych etapów budowy poszczególnych osiedli od 1966 roku do lat 90. XX wieku. W rozdziale wykorzystane są oryginalne zdjęcia oraz zestawiania tabelaryczne przedstawiające wybrane etapy prac. Trzeci rozdział stanowi podsumowanie, gdzie prace projektowe i realizacyjne zestawione są z obecną rzeczywistością. W dziale tym ukazano obecną strukturę następujących osiedli: Żegrze, Rataje oraz Chartowo.

EN This paper details the history of the new residential district "Rataje". In order to discuss the issue in detail, the dissertation was divided into three main sections: project, implementation and reality. The first chapter discusses the ideas behind the most important projects, the results of SARP competitions and other archive materials. The design stage was supplemented with buildings located in and around Rataje, created after work on the large-panel units has been completed. Chapter two details the most important stages of construction for specific housing estates from 1966 to the 1990s. To better illustrate selected stages of work, various original photos and tables are used throughout the chapter. Chapter three acts as a summary, juxtaposing the design and implementation with our present reality. This section presents the current state of the following housing estates: Żegrze, Rataje, and Chartowo.

Number of pages

290

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 2192

On-line catalog

to2022000413

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Justyna Martyniuk-Pęczek

Place

Gdańsk, Polska

Date

18.04.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Michał Stangel

Place

Gliwice, Polska

Date

14.03.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.06.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.