Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena emisji związków szkodliwych dla wybranych pojazdów szynowych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Exhaust emissions assessment of harmful compounds for selected rail vehicles

Language

polish

Keywords
PL
  • emisja spalin
  • pojazdy szynowe
  • transport
EN
  • exhaust emissions
  • rail vehicles
  • transport
Abstract

PL W pracy podjęto problematykę doboru metodyki badań oraz analizy wyników emisji spalin wybranych związków gazowych z silników pojazdów szynowych. Zakres badawczy opisany w pracy wynika ze zmieniających się limitów norm emisji spalin oraz z rosnącej świadomości środowiskowej ludności na całym świecie. Osiągnięcie celów środowiskowych, takich jak zmniejszenie emisji spalin z pojazdów, wymaga odpowiedniej metodyki badawczej oraz prawidłowego wykorzystania uzyskanych danych, które pozwalają na pełniejsze określenie faktycznego kosztu środowiskowego eksploatacji pojazdów należących do tej kategorii. W tym celu przeprowadzono badania wybranych pojazdów szynowych w warunkach rzeczywistej eksploatacji w formie jezdnych testów emisji spalin i pozyskano dane emisji jednostkowej lub drogowej. Do analizy uzyskanych wyników emisji spalin zastosowano autorską metodę, składającą się z przetworzenia danych emisyjnych do bezwymiarowych wartości wskaźnika toksyczności M.

EN The dissertation aims to assess the issue of exhaust emissions testing and emission results analysis of selected gaseous compounds for rail vehicle engines. The scope of the research carried out in this work was determined by the changing limit values of exhaust emissions norms, as well as by the increasing environmental awareness of the global population. In order to effectively achieve the current global and local environmental goals, such as the reduction of exhaust emissions from vehicle engines, the correct methodology and approach must first be selected, as well as a more complete use of emission data and more comprehensive forms of presenting the emission results. This is to allow assessing the environmental costs associated with the use of vehicles belonging to this category. Tests of selected rail vehicles have been performed in real operating conditions, as exhaust emissions drive tests, which lead to obtaining specific or road exhaust emission values. An original method developed by the author has been proposed and used to analyze the exhaust emission results, which included normalization of emission data using dimensionless values of the toxicity indicators M.

Number of pages

108

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2193

On-line catalog

to2022500530

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marianna Jacyna

Place

Warszawa, Polska

Date

12.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zbigniew Stępień

Place

Kraków, Polska

Date

12.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.06.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.