Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model organizacji i zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Model of organization and management of the remote work system in the IT industry

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • praca zdalna
  • telepraca
  • telepracownik
  • model pracy zdalnej
EN
  • remote work
  • telework
  • teleworkers
  • telecomuters
Liczba stron

268

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2013

Katalog on-line

to2020500393

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Zdzisław Jasiński

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

08.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Elżbieta Skrzypek

Miejsce

Lublin, Polska

Data

26.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości