Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Model organizacji i zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Model of organization and management of the remote work system in the IT industry

Language

polish

Keywords
PL
  • praca zdalna
  • telepraca
  • telepracownik
  • model pracy zdalnej
EN
  • remote work
  • telework
  • teleworkers
  • telecomuters
Abstract

PL W obliczu przemian związanych z rozwojem technologii i zmianą podejścia do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem opartym na wiedzy i zaufaniu, telepraca staje się coraz bardziej powszechną i cenioną formą zatrudnienia. Pochodną tego są istotne zmiany dokonujące się zarówno w strukturze zatrudnienia jak i funkcjonowania przedsiębiorstw. W związku z dynamiką rynku pracy, zmieniającą się na korzyść pracownika, dla wielu firm, zmiana organizacji pracy z tradycyjnej, stacjonarnej na zdalną staje się koniecznością zarówno ze względów ekonomicznych, związanych z konkurencją jak i kadrową. Wśród organizacji, które chętnie korzystają z nowych rozwiązań w zakresie telepracy za pionierów uchodzą, co zrozumiałe, przedsiębiorstwa z branży IT. Przodują one we wdrażaniu modelu pracy zdalnej, znajdując efektywne rozwiązania służące usprawnieniu komunikacji zespołu i realizacji zadań. Pojawienie się i rozwój telepracy przyczyniły się do powstania potrzeby zdefiniowania na nowo zarządzania relacjami - z uwzględnieniem czynnika odległości (rozproszenia). Praca prezentuje badania literaturowe oraz autorskie nad systemem zdalnym pracy oraz określa model zarządzania i organizacji systemem pracy w branży IT. Model zawiera zarówno analizę przedwdrożeniową, jak również samo wdrożenie z późniejszą kontrolą oraz walidacją procesu.

EN W obliczu przemian związanych z rozwojem technologii i zmianą podejścia do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem opartym na wiedzy i zaufaniu, telepraca staje się coraz bardziej powszechną i cenioną formą zatrudnienia. Pochodną tego są istotne zmiany dokonujące się zarówno w strukturze zatrudnienia jak i funkcjonowania przedsiębiorstw. W związku z dynamiką rynku pracy, zmieniającą się na korzyść pracownika, dla wielu firm, zmiana organizacji pracy z tradycyjnej, stacjonarnej na zdalną staje się koniecznością zarówno ze względów ekonomicznych, związanych z konkurencją jak i kadrową. Wśród organizacji, które chętnie korzystają z nowych rozwiązań w zakresie telepracy za pionierów uchodzą, co zrozumiałe, przedsiębiorstwa z branży IT. Przodują one we wdrażaniu modelu pracy zdalnej, znajdując efektywne rozwiązania służące usprawnieniu komunikacji zespołu i realizacji zadań. Pojawienie się i rozwój telepracy przyczyniły się do powstania potrzeby zdefiniowania na nowo zarządzania relacjami - z uwzględnieniem czynnika odległości (rozproszenia). Praca prezentuje badania literaturowe oraz autorskie nad systemem zdalnym pracy oraz określa model zarządzania i organizacji systemem pracy w branży IT. Model zawiera zarówno analizę przedwdrożeniową, jak również samo wdrożenie z późniejszą kontrolą oraz walidacją procesu.

Number of pages

268

OECD domain

social sciences

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2013

On-line catalog

to2020500393

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zdzisław Jasiński

Place

Wrocław, Polska

Date

08.07.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Elżbieta Skrzypek

Place

Lublin, Polska

Date

26.07.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.