Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Development of novel inorganic-organic chitin-based materials obtained under extreme biomimetic conditions

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Rozwój nowych nieorganiczno-organicznych materiałów chitynowych otrzymywanych w warunkach ekstremalnej syntezy biomimetycznej

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • chitin
  • hydrothermal synthesis
  • biomaterials
  • extreme biomimetics
PL
  • chityna
  • synteza hydrotermalna
  • biomateriały
  • ekstremalna biomimetyka
Liczba stron

172

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1718

Katalog on-line

to201680909

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Urszula Narkiewicz

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

29.12.2015

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Filipe Natalio

Miejsce

Freiberg, Niemcy

Data

23.09.2015

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.01.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna