Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Właściwości przetwórcze i użytkowe kompozytów polilaktydowych modyfikowanych makuchami lnianymi

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Performance and processing properties of polylactide-based composites modified by linseed cake

Language

polish

Keywords
PL
  • polilaktyd
  • makuchy lniane
  • właściwości mechaniczne
  • napełniacz odpadowy
EN
  • Polylactide
  • linseed cake
  • mechanical properties
  • waste filler
Abstract

PL Przedmiotem pracy są kompozyty polilaktydowe modyfikowane makuchami lnianymi. Celem pracy było zbadanie hipotezy, że olej zawarty w makuchach plastyfikuje PLA oraz opisanie oddziaływania napełniacza na polimer i potencjału jego aplikacyjnego. W ramach pracy wytworzono próbki kompozytowe i badano ich mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i termomechaniczne, palność, podatność na degradację termiczną, właściwości cierne oraz proces krystalizacji. Oceniono zmiany ich właściwości pod wpływem przyspieszonego starzenia. Podjęto próbę kontroli migracji oleju z napełniacza do osnowy przy użyciu poli(alkoholu winylowego). Na podstawie wyników potwierdzono hipotezę badawczą. Wykazano, że olej lniany częściowo rozpuszcza się w osnowie PLA, a badane kompozyty są odporne na kruche pękanie, mają też dobre właściwości przetwórcze i eksploatacyjne oraz ulegają degradacji hydrolitycznej. Stwierdzono, że makuchy lniane mogą być stosowane jako modyfikujący napełniacz polilaktydu.

EN The subject of the thesis are polylactide-based composites modified by linseed cake. The study aimed to test the hypothesis that the linseed oil contained by the filler plasticizes PLA as well as to describe the application potential of linseed cake. Prepared composite samples were subjected to microstructure evaluation as well as assessment of mechanical, thermomechanical properties, burning behavior and crystallization. The changes induced by accelerated weathering were also studied. The migration of oil from the filler particles to the matrix was limited by poly(vinyl alcohol) modification. The results of the study confirmed the hypothesis. It was also shown that linseed oil is partially miscible with PLA. The studied composites can be characterized with reduced brittleness, good processing properties and performance as well as compostability. Linseed cake is a valuable resource for polymer processing industry.

Number of pages

190

OECD domain

mechanical engineering

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2202

On-line catalog

to2023500577

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Stanisław Kuciel

Place

Kraków, Polska

Date

22.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Rafał Malinowski

Place

Toruń, Polska

Date

01.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Joanna Ryszkowska

Place

Warszawa, Polska

Date

26.07.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.10.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.