Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelling and experimental research of polypropylene fibre reinforced high performance concrete regarding ductility

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Modelowanie i badania doświadczalne betonu wysokowartościowego zbrojonego włóknami polipropylenowymi w aspekcie ciągliwości

Language

english

Keywords
EN
  • high-performance concrete
  • polypropylene fibre
  • ductility
  • experimental research
  • modelling
PL
  • beton wysokowartościowy
  • włókna polipropylenowe
  • ciągliwość
  • badania doświadczalne
  • modelowanie
Abstract

EN Polypropylene fibre reinforced high performance concrete (PFRHPC) is concerned in the dissertation. The results of conducted experimental research are presented. The compressive strength and Young’s modulus as well as Poisson’s ratio were determined. Full-scale beams (12x24x260 cm) were subjected to cyclic three-point bending with increasing of middle-span deflection in each cycle. The experimental research was complemented with modelling and numerical analysis of PFRHPC beams. The mesh-sensitivity verification was carried out also. A special attention is paid to the ductility issue. The ductility parameters like fracture energy, characteristic length, ductility length and toughness indices were calculated based on my own experimental results.

PL Niniejsza rozprawa dotyczy betonu wysokowartościowego zbrojonego włóknami polipropylenowymi - PFRHPC (polypropylene fibre reinforced high performance concrete). W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych. Określono wytrzymałość na ściskanie oraz moduły Younga i Poissona. Belki pełnowymiarowe (12x24x260 cm) poddano testom cyklicznego trójpunktowego zginania z zwiększającym się z każdym cyklem przemieszczeniem w środku rozpiętości belki. Badania doświadczalne zostały uzupełnione modelowaniem i numeryczną analizą belek wykonanych z PFRHPC. Przeprowadzono również weryfikację wrażliwości gęstości siatki elementów skończonych na przebieg ścieżki siła-przemieszczenie. Specjalną uwagę poświęcono w pracy zagadnieniu ciągliwości. Parametry ciągliwości, takie jak energia pękania, długość charakterystyczna, długość ciągliwości czy wskaźniki ciągliwości zostały obliczone w oparciu o wyniki własnych badań laboratoryjnych.

Number of pages

162

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2209

On-line catalog

to2023500574

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wiesława Głodkowska

Place

Koszalin, Polska

Date

03.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz Łydżba

Place

Wrocław, Polska

Date

08.10.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.10.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.