Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza doświadczalna, numeryczna i teoretyczna skręcanych statycznie paneli warstwowych o sztywnych okładzinach i podatnym rdzeniu

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Experimental, numerical and theoretical analysis of statically twisted sandwich panels with rigid facings and deformable core

Language

polish

Keywords
PL
  • panele warstwowe
  • skręcanie swobodne
  • sztywność skrętna
  • skręcanie skrępowane
  • sztywność giętno-skrętna
EN
  • sandwich panels
  • free torsion
  • torsional stiffness
  • warping torsion
  • bending-torsional stiffness
Abstract

PL W pracy opisano budowę, właściwości oraz zastosowanie paneli warstwowych. Wyraźnie wskazano przypadki pojawiającego się obciążenia skręcającego elementy. Rozważaniom poddano stosowane w budownictwie panele warstwowe o stalowych okładzinach i rdzeniu z pianki PIR. W rozprawie przedstawiono wyprowadzenia równań opisujących zachowanie skręcanych swobodnie i skrępowanie paneli. W celu weryfikacji poprawności teorii opartych na modelach belkowych opisujących odpowiedź mechaniczną skręcanych paneli warstwowych, wykonano badania laboratoryjne skręcania swobodnego oraz skrępowanego elementów. Wykonane badania materiałowe posłużyły do zbudowania modeli materiałowych opisujących zachowanie okładzin i rdzenia. Otrzymane z badań parametry materiałowe zostały wykorzystane do odzwierciedlenia pracy skręcanych paneli za pomocą trójwymiarowych, bryłowo-powłokowych modeli numerycznych. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają na wiarygodną ocenę stanu elementu warstwowego poddanego skręcaniu.

EN The work describes the structure, properties and application of sandwich panels. The cases of an occurring torsional load in sandwich structures are indicated. This dissertation discusses sandwich panels, used in civil engineering, with steel facings and a PIR foam core. The dissertation presents the derivation of equations describing the behavior of sandwich panels subjected to free and warping torsion. In order to verify the accuracy of the theories based on beam models characterizing the mechanical response of the twisted sandwich panels, laboratory tests of free and warping torsion of elements were performed. The performed material tests were used to build material models describing the behavior of the facings and the core. The material parameters obtained from the tests were employed to reflect the work of the twisted sandwich panels while using three-dimensional, solid-shell numerical models. The results of the analyzes carried out allow for a reliable assessment of the condition of the sandwich element subjected to torsion.

Number of pages

297

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2225

On-line catalog

to2023500565

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Lacki

Place

Częstochowa, Polska

Date

01.09.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zbigniew Perkowski

Place

Opole, Polska

Date

01.09.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Tomasz Sokół

Place

Warszawa, Polska

Date

10.09.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.11.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.