Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Anna Knitter-Piątkowska

PBN ID

2313617

ResearcherID

O-4597-2014

ORCID

0000-0002-8082-6966

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS