Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Eliminowanie łuku awaryjnego i ograniczanie skutków zwarciowych z wykorzystaniem łączników hybrydowych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Elimination of the Emergency Arc and Limitation of the Effects of the Short-Circuit Current Using Hybrid Devices

Language

polish | english

Keywords
PL
  • łuk elektryczny
  • prąd zwarcia
  • łącznik hybrydowy
  • szybka eliminacja łuku
  • skutki łuku
EN
  • electric arc
  • short-circuit current
  • hybrid device
  • arc eliminatior
  • effects of arc
Abstract

PL Celem pracy było opracowanie koncepcji eliminowania łuku awaryjnego i ograniczania skutków zwarciowych z wykorzystaniem łączników hybrydowych.
Badania eksperymentalne z wykorzystaniem zbudowanego urządzenia wykazały, że jest możliwe: szybkie gaszenie czasu palenia się łuku elektrycznego, zmniejszenie ilości energii wydzielanej w łuku, ograniczanie oddziaływań elektrodynamicznych prądów zwarciowych, zmniejszenie erozji torów prądowych poddanych działaniu łuku elektrycznego, redukcja zagrożeń powodowanych akustycznym oddziaływaniem łuku elektrycznego, ograniczenie wzrostu ciśnienia gazów wewnątrz zamkniętych obudów urządzeń elektrycznych, znaczne skrócenie czasu oddziaływania skutków cieplnych w zabezpieczanym obwodzie, zmniejszenie niebezpiecznej strefy rażenia łukiem elektrycznym.
Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że możliwe jest wykonanie szybkiego łącznika hybrydowego, który pracując jako zwiernik skutecznie eliminującego łuk elektryczny oraz efektywnie ograniczającego skutki zwarciowe mogące występować w dotkniętych awarią wielkoprądowych obwodach elektroenergetycznych.

EN The purpose of this work was to develop a concept for eliminating emergency arcing and reducing short-circuit effects using hybrid switches.
High-current experimental tests using the built device showed that it is possible:
- extinguishing and shortening the burning time of the electric arc,
- reducing the amount of energy released in the arc,
- limiting electrodynamic effects of short-circuit currents,
- limiting the erosion of current paths as a result of the action of an electric arc,
- reduction of acoustic hazards as a result of the impact of an electric arc,
- limiting the increase in gas pressure inside the closed enclosures of electrical equipment resulting from arc ignition,
- significant reduction of the time of thermal effects in the protected circuit,
- reducing the danger zone of an electric arc.
The obtained test results confirm that it is possible to make a quick hybrid short-circuiting switch that effectively eliminates the electric arc and effectively reduces the short-circuit effects that may occur in high-current power circuits affected by the failure.

Number of pages

115

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

environmental engineering, mining and energy

Signature of printed version

DrOIN 2266

On-line catalog

to2023998756

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ryszard Batura

Place

Konin, Polska

Date

25.10.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sławomir Cieślik

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

12.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.01.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.