Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zastosowanie metod uczenia ze wzmocnieniem do sterowania robotem przemysłowym współpracującym z człowiekiem

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Application of Reinforcement Learning algorithms to control an industrial robot cooperating with human

Language

polish

Keywords
PL
  • uczenie ze wzmocnieniem
  • ramię robota
  • współpraca człowiek-robot
  • omijanie przeszkód
  • śledzenie trajektorii
EN
  • Reinforcement Learning
  • robotic arm
  • human-robot cooperation
  • obstacle avoidance
  • trajectory following
Abstract

PL W pracy podjęto problematykę dotyczącą zastosowania metod sztucznej inteligencji do sterowania robotem przemysłowym, pracującym we wspólnej strefie roboczej z człowiekiem. Głównym celem pracy było opracowanie systemu sterowania robotem, aby wykrywał i omijał on przeszkody niespodziewanie pojawiające się na jego zadanej trajektorii ruchu. Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło na jego zastosowanie do zapewnienia bezpiecznej współpracy człowieka i robota przemysłowego, we współdzielonej strefie roboczej. Dzięki temu, możliwy był jednoczesny dostęp człowieka i robota do tej samej strefy. Do opracowania systemu sterowania zastosowano algorytmy uczenia ze wzmocnieniem, a do wykrywania przeszkód w polu roboczym robota zaprojektowano i zbudowano dedykowaną głowicę z laserowymi czujnikami odległości, zamontowaną na kiści manipulatora. Wykonane badania, potwierdziły możliwość pracy człowieka i robota przemysłowego we wspólnej strefie roboczej. Wykazano, że zastosowanie metod uczenia ze wzmocnieniem bazujących na sztucznej inteligencji, pozwala na bezpieczne sterowanie robotem współpracującym z człowiekiem.

EN This thesis presents the issues related to the application of artificial intelligence methods to control an industrial robot operating in a shared workspace with a human being. The main goal of the thesis was to develop a robot control system that would detect and avoid obstacles, that unexpectedly appears on its given motion trajectory. The proposed solution allowed for its use to ensure safe cooperation between human and an industrial robot in a shared workspace. As a result, simultaneous human and robot access to the same space was possible. To develop the control system, Reinforcement Learning (RL) algorithms were used, and to detect obstacles in the workspace of the robot, a head with laser distance sensors was designed, built, and mounted on the manipulator’s wrist. The tests carried out confirmed the possibility of human and industrial robot cooperating in a shared workspace. It has been shown that the use of RL methods based on artificial intelligence allows for the safe control of a robot cooperating with a human.

Number of pages

138

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2261

On-line catalog

to2023998753

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof J. Kaliński

Place

Gdańsk, Polska

Date

30.12.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mirosław Pajor

Place

Szczecin, Polska

Date

08.01.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Piotr Woś

Place

Kielce, Polska

Date

03.01.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.03.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.