Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Automatyczna diagnostyka uszkodzeń wirników nośnych robota latającego

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Automatic fault diagnostics of the aerial robot rotors

Language

polish

Keywords
PL
  • detekcja uszkodzeń
  • bezzałogowe pojazdy latające
  • sygnały wibroakustyczne
  • uczenie maszynowe
EN
  • fault detection
  • unmanned aerial vehicles
  • vibroacoustic signals
  • machine learning
Abstract

PL Tematyka rozprawy skupiona jest na rozwiązaniu szczególnego problemu technicznego, jakim jest wczesna i wykonywana automatycznie detekcja uszkodzeń rotorów wielowirnikowych jednostek latających. Rozwiązania oparte są o analizę i przetwarzanie sygnałów wibroakustycznych rejestrowanych w trakcie lotu oraz inteligentne modele pozwalające na klasyfikowanie uzyskanych sygnatur pod kątem wykrycia i zidentyfikowania defektów. Proponowane są cztery metody pozwalające na wykrycie uszkodzenia, określenie jego podtypu oraz wskazanie wadliwego zespołu napędowego. W rozprawie zawarto również opis prac technicznych, obejmujących konstrukcję stanowisk badawczych oraz wykonanie dedykowanych systemów pokładowych prototypowego UAV. Przedstawione w pracy wyniki wskazują na wysoką skuteczność proponowanych metod w postawionym zadaniu diagnostycznym. W procesie badawczym duży nacisk kładziono na możliwości implementacji rozwiązań w systemach awioniki pokładowej o ograniczonej mocy obliczeniowej.

EN The topic of the dissertation is focused on the solution of a particular technical problem, which is the early and automatically performed detection of faults in the rotors of multi-rotor unmanned aerial vehicle. The solutions are based on the processing of vibroacoustic signals recorded during flight and intelligent models that allow to classify the obtained signatures for the fault detection and identification . Four methods are proposed to detect the fault, determine its type and localize the defective propulsion unit. The dissertation also includes a description of the technical work, which includes the construction of test stands and the fabrication of dedicated on-board systems of the prototype UAV. The results presented in the dissertation indicate the high effectiveness of the proposed methods in the diagnostic task set. In the research process, great emphasis was placed on the possibility of implementing solutions in on-board avionics systems with limited computing power.

Number of pages

186

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics, electrical engineering and space technology

Signature of printed version

DrOIN 2245

On-line catalog

to2023500734

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bogdan Kwolek

Date

29.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Pietrusewicz

Place

Szczecin, Polska

Date

21.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.05.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.