Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zakres specjalizacji małych i średnich przedsiębiorstw sektora gazowniczego a ich zdolność do utrzymania się na rynku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The scope of specialisation of small and medium enterprises in the gas sector and their ability to stay in the market

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • specjalizacja
  • metody zarządzania
  • MSP
EN
  • specialisation
  • management methods
  • SME
Liczba stron

236

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1709

Katalog on-line

to201680863

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marian Hopej

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

20.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Magdalena K. Wyrwicka

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.12.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu