Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ekologiczna ocena samochodów osobowych o różnych napędach w drogowych testach emisyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Ecological rating of passenger cars with different drive systems in on-road emission tests

Language

polish

Keywords
PL
  • emisja spalin
  • badania drogowe
  • RDE
  • WLTC
  • test homologacyjny
EN
  • exhaust emission
  • on-road tests
  • RDE
  • WLTC
  • homologation test
Abstract

PL Głównym zagadnieniem a jednocześnie celem pracy była możliwość opracowania metody, określającej emisję zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego na podstawie wyników uzyskanych w teście homologacyjnym. Badania i analizy wykonano dla pojazdów wyposażonych w silnik o zapłonie iskrowym, samoczynnym oraz z napędem hybrydowym. Cechą wspólną wybranych pojazdów była klasa pojazdów – samochody osobowe, o zbliżonej masie własnej oraz zbliżonej mocy maksymalnej silnika spalinowego i tej samej klasie emisyjnej (Euro 6d). W ramach pracy opracowano narzędzie analityczne pozwalające na porównywanie testów homologacyjnego i drogowego pod kątem wyników emisji drogowej zanieczyszczeń w całych testach badawczych, ale również w poszczególnych ich fazach.

EN The dissertation concerns the ecological evaluation of passenger cars with different powertrains in road emission tests. The main issue and, at the same time, the aim of the study was the possibility of developing a method to determine emissions from motor vehicles in real traffic conditions on the basis of the results obtained in the type-approval test. Tests and analyses were carried out for vehicles equipped with spark-ignition, compression-ignition, and hybrid vehicles. The common feature of the selected vehicles was the class of the vehicles – passenger cars, with similar kerb weight and maximum internal combustion engine power, and the same emission standard (Euro 6d). As part of the dissertation, an analytical tool has been developed that allows the comparison of type-approval and road tests in terms of road emission results for the entire test tests, but also for their individual phases.

Number of pages

106

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2242

On-line catalog

to2023500730

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dariusz Pietras

Place

Bielsko-Biała, Polska

Date

19.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Woś

Place

Rzeszów, Polska

Date

22.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.06.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.