Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Stopy Ti-Ta otrzymane w procesie mechanicznej syntezy

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Ti-Ta alloys made in the mechanical alloying process

Language

polish

Keywords
PL
  • mechaniczna synteza
  • stopy Ti
  • prasowanie na gorąco
  • spiekanie iskrowo-plazmowe
  • biomateriały
EN
  • mechanical alloying
  • Ti-based alloys
  • hot-pressing
  • spark-plasma sintering
  • biomaterials
Abstract

PL Cel pracy polegał na wytworzeniu stopów litych trójskładnikowych (Ti-xTa-yMg/Zn/Ag, x = 30, 40%wag.; y = 3, 5%wag.), czteroskładnikowych (Ti25Ta10Mn5Mg, Ti30Ta10Mn3Mg, Ti30Ta10Mn5Mg) oraz pianek metalicznych na bazie układów trójskładnikowych (Ti-30Ta-xMg, x = 30, 40, 50%wag.; Ti-xTa-yAg, x = 30, 40%wag.; y = 3, 5%wag.), a następnie zbadaniu wpływu dodatków stopowych na właściwości stopów Ti. Ponadto, porównano wpływ procesów prasowania na gorąco z nagrzewaniem indukcyjnym (HFIH HP) i spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) proszków wytworzonych metodą mechanicznej syntezy na zachowanie się stopów czteroskładnikowych. W piankach metalicznych zbadano wpływ porowatości i jej procentowego udziału na właściwości mechaniczne. Wytworzono stopy pod kątem zastosowań biomedycznych.

EN The thesis aim was to produce three- (Ti-xTa-yMg/Zn/Ag, x = 30, 40wt%; y = 3, 5wt%), four-components bulk alloys (Ti25Ta10Mn5Mg, Ti30Ta10Mn3Mg, Ti30Ta10Mn5Mg) and metallic foams based on ternary systems (Ti-30Ta-xMg, x = 30, 40, 50wt%; Ti-xTa-yAg, x = 30, 40wt%; y = 3, 5wt%), and then examine the influence of alloy additions on the properties of the Ti alloys. In addition, the impact of hot-pressing with induction heating (HFIH HP) and spark-plasma sintering (SPS) of the mechanically alloyed powders on the behaviour of four-components alloys was investigated. The effect of porosity and its percentage share on the mechanical properties of metallic foams was tested. The alloys were made for biomedical applications.

Number of pages

140

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2239

On-line catalog

to2022500725

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dariusz Garbiec

Place

Poznań, Polska

Date

12.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz Oleszak

Place

Warszawa, Polska

Date

16.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Ryszard Uklejewski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

19.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.06.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.