Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie wybranych układów chłodniczych mebli gastronomicznych przyjaznych dla środowiska i użytkownika

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Testing of selected refrigeration systems of environmentally and user-friendly gastronomic furniture

Language

polish

Keywords
PL
  • meble gastronomiczne
  • skraplacz
  • czynnik chłodniczy
  • GWP
EN
  • gastronomic furniture
  • condenser
  • refrigerant
  • GWP
Abstract

PL W zrealizowanej pracy skupiono się na instalacjach chłodniczych znajdujących się w meblach gastronomicznych. Przedstawiono dostępne czynniki chłodnicze mogące sprostać współczesnym wymaganiom oraz scharakteryzowano meble gastronomiczne. Przedstawiono metodykę wspomagania podejmowania decyzji przy optymalnym doborze alternatywnego czynnika chłodniczego oraz przeprowadzono analizę doboru alternatywnego czynnika chłodniczego. Opracowano projekt oraz wykonano stanowisko badawcze. Na stanowisku badawczym przeprowadzono badania dotyczących pracy układu chłodniczego w różnych warunkach eksploatacyjnych. W pierwszej kolejności przeprowadzono badania z czynnikiem R404a. Następnie dokonano zamiany czynnika roboczego na nowoczesny czynnik chłodniczy R455a. Układ badano pod względem osiąganych parametrów roboczych, takich jak ciśnienie skraplania i parowania, temperatura za i przed skraplaczem, temperatura za parownikiem, a także pod względem zużycia energii oraz z uwzględnieniem możliwości odzysku ciepła skraplania jako energii do dalszego wykorzystania.

EN In the completed work, the focus was on refrigeration installations located in gastronomic furniture. The available refrigerants that can meet modern requirements are presented and gastronomic furniture is characterized. The methodology of decision support for the optimal selection of an alternative refrigerant was presented and an analysis of the selection of an alternative refrigerant was carried out. A project was developed and a test stand was made. On the test stand, tests were carried out on the operation of the refrigeration system in various operating conditions. First, tests were carried out with R404a. Then, the working medium was replaced with a modern R455a refrigerant. The system was tested in terms of achieved operating parameters, such as condensing and evaporating pressure, temperature downstream and upstream of the condenser, temperature downstream of the evaporator, as well as in terms of energy consumption and the possibility of recovering condensation heat as energy for further use.

Number of pages

131

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2233

On-line catalog

to2023998750

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tadeusz Bohdal

Place

Koszalin, Polska

Date

26.04.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Katarzyna Kozłowicz

Place

Lublin, Polska

Date

24.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.06.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.