Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Struktura nadcząsteczkowa i właściwości fizykochemiczne kompozytów polipropylenu z drewnem

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The supermolecular structure and physicochemical properties of wood polypropylene composites

Language

polish

Keywords
PL
  • kompozyty polimerowe
  • napełniacze lignocelulozowe
  • struktura nadcząsteczkowa
  • właściwości fizyko-chemiczne
  • modyfikacja chemiczna napełniaczy
EN
  • polymer composites
  • lignocellulosic fillers
  • supermolecular structure
  • physicochemical properties
  • chemical modification of fillers
Abstract

PL W niniejszej dysertacji doktorskiej podjęto się badań nad otrzymaniem materiałów kompozytowych typu WPC o założonych właściwościach fizykochemicznych, jak również o zwiększonej odporności na działanie grzybów i promieniowania UV. W pracy zaprezentowano nowe, efektywne i ekologiczne metody modyfikacji napełniaczy lignocelulozowych. Przeprowadzone badania realizowano w trzech nurtach badawczych obejmujących: 1) badania nad kompozytami polimerowymi z napełniaczem lignocelulozowym poddanym modyfikacji termicznej, 2) badania nad kompozytami zawierającymi drewno modyfikowane chemicznie z wykorzystaniem cieczy jonowych, 3) badania nad otrzymywaniem kompozytów WPC zawierających napełniacz modyfikowany innowacyjnymi preparatami propolisowo-silanowymi. W pracy określono wpływ modyfikacji napełniacza na strukturę nadcząsteczkową i właściwości użytkowe otrzymanych kompozytów a także określono zależności pomiędzy aktywnością nukleacyjną napełniacza sterowaną w wyniku przeprowadzonych reakcji modyfikacji napełniacza drzewnego a właściwościami fizykochemicznymi kompozytów WPC.

EN In this doctoral dissertation, research was undertaken to obtain WPC composite materials with assumed physicochemical properties, as well as increased resistance to fungi and UV radiation. The paper presents new, effective and ecological methods of modification of lignocellulosic fillers. The conducted research was carried out in three research directions, including: 1) research on polymer composites with thermally modified lignocellulosic filler, 2) research on composites containing chemically modified wood using ionic liquids, 3) research on the preparation of WPC composites containing a filler modified with innovative propolis-silane preparations. In the work, the effect of filler modification on the supermolecular structure and functional properties of the obtained composites was determined, and the relationship between the nucleating activity of the filler controlled as a result of the modification of the wood filler and the physicochemical properties of the WPC composites was determined.

Number of pages

226

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2303

On-line catalog

to202300459

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Cezary Gozdecki

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

27.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Masek

Place

Łódź, Polska

Date

04.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Joanna Ryszkowska

Place

Warszawa, Polska

Date

16.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.11.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.