Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Obwodowo – polowa analiza i synteza układów uzwojeń w systemach bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The circuit-field analysis and synthesis of windings in system if wireless power transmission

Language

polish

Keywords
PL
  • system bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej
  • model o parametrach skupionych
  • model polowy
  • model ekwiwalentny
  • obwody Fostera i Cauera
EN
  • circuit model
  • wireless energy transmission system
  • field model
  • equivalent model
  • Foster and Cauer circuits
Abstract

PL W rozprawie opracowano autorskie metody analizy i syntezy układów uzwojeń systemów bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej (SBTE) za pomocą modeli ekwiwalentnych wykorzystujących obwody Fostera i/lub Cauera. Opracowano i wdrożono: modele polowe, metody wyznaczania wartości parametrów obwodów Fostera i/lub Cauera oraz modele obwodowe, które zaimplementowano w oprogramowaniu własnym. Przeprowadzono analizę wybranych SBTE zasilanych ze źródeł wyższych częstotliwości. W pracy, zweryfikowano poprawność działania opracowanych algorytmów i procedur. Wykazano, że dzięki połączeniu równoważnych obwodów Fostera i/lub Cauera z modelami obwodowymi oraz modelami wykorzystującymi najnowsze wielostopniowe ujęcie metody elementów skończonych, można przyspieszyć obliczenia symulacyjne dotyczące analizy stanów pracy układów z polem elektromagnetycznym.

EN In the Ph. D dissertation, authored methods of analysis and synthesis of winding systems of wireless electric energy transmission systems (SBTE) were developed using equivalent models using Foster and/or Cauer circuits. The following were performed and implemented: field models, methods for determining the values of Foster and/or Cauer circuit parameters and circuit models, which were implemented in the company's own software. An analysis of selected the SBTE's powered from higher frequency sources was carried out. In the work, the correct operation of the developed algorithms and procedures was verified. It has been shown that by combining Foster and/or Cauer equivalent circuits with circuit models and models using the latest multi-stage approach to the Finite Element Method, simulation calculations for the analysis of operating states of systems with an electromagnetic field can be accelerated.

Number of pages

183

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics, electrical engineering and space technology

Signature of printed version

DrOIN 2298

On-line catalog

to2023998827

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marian Łukaniszyn

Place

Opole, Polska

Date

16.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mariusz Najgebauer

Place

Częstochowa, Polska

Date

05.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.