Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Sterowanie nieliniowych układów mechanicznych z wykorzystaniem metody aktywnej kompensacji zakłóceń (ADRC)

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Control of nonlinear mechanical objects with means of active disturbance rejection control method (ADRC)

Language

polish

Keywords
PL
  • układ dwumasowy
  • luz mechaniczny
  • ADRC
  • obserwator
  • sterowanie ruchem
EN
  • two mass system
  • backlash
  • ADRC
  • observers
  • motion control
Abstract

PL W niniejszej pracy skupiono się na zastosowaniu metody ADRC w wersji podstawowej oraz uogólnionej (GESOBC - Generalized Extended State Observer Based Control) do sterowania układu dwumasowego z połączeniem sprężystym oraz nieliniowością w postaci luzu mechanicznego i tarcia. Opisano strukturę układów sterowania opartych o ADRC (podstawowa i GESOBC) oraz przedstawiono metody doboru nastaw, w szczególności przedstawiono metodę pozwalająca przewidzieć skutki jakie niesie dla układu sterowania nieliniowość w postaci luzu i w jaki sposób można uwzględnić ten fakt w doborze nastaw. Następnie opracowano model symulacyjny w środowisku Matlab/Simulink na bazie którego dokonano wstępnej weryfikacji postawionych hipotez badawczych. Ostatecznie, przeprowadzono badania eksperymentalne na stanowisku laboratoryjnym, potwierdzające słuszność sformułowanych hipotez. Wyniki badań odniesiono do znanych z literatury sposobów sterowania tego typu obiektem.

EN This paper focuses on the application of the ADRC method in the basic and generalized version (GESOBC - Generalized Extended State Observer Based Control) to control a two-mass system with an elastic connection and non-linearity in the form of mechanical backlash and friction. The structure of control systems based on ADRC (basic and GESOBC) were described and methods of setting the parameters were presented, in particular, a method was presented that allows to predict the effects of non-linearity in the form of backlash for the control system and how this fact can be taken into consideration during the system tuning process. Next, a simulation model was developed in the Matlab/Simulink environment, on the basis of which the research hypotheses were initially verified. Finally, experimental research was carried out on a laboratory stand, confirming the validity of the formulated hypotheses. The results of the research were referred to the control methods of this type of object known from the literature.

Number of pages

158

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics, electrical engineering and space technology

Signature of printed version

DrOIN 2302

On-line catalog

to2023998824

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Szabat

Place

Wrocław, Polska

Date

26.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Tarczewski

Place

Toruń, Polska

Date

10.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.11.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.