Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Bartłomiej Wicher

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

bartlomiej.wicher@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 75

PBN ID

3959680

ResearcherID

N-4871-2014

ORCID

0000-0001-7144-0001

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=16I8r2wAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS