Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka automatyzacji programowania obróbki specjalnego oprzyrządowania produkcyjnego dla obrabiarek CNC w zintegrowanym środowisku CAD/CAM

Authors

| [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of automation of machining programming of specialized production tooling for CNC machines in an integrated CAD/CAM environment

Language

polish

Keywords
PL
  • automatyzacja programowania CAM
  • programowanie obrabiarek CNC
  • systemy oparte na wiedzy
  • specjalne oprzyrządowanie produkcyjne
EN
  • automation of CAM programming
  • CNC programming
  • knowledge-based systems
  • special production tooling
Abstract

PL Rozprawa podejmuje tematykę automatyzacji procesu programowania obrabiarek CNC w zintegrowanym środowisku CAD/CAM, w kontekście wytwarzania specjalnego oprzyrządowania produkcyjnego. Głównym celem pracy było opracowanie metodyki automatyzacji tego procesu, pozwalającej w sposób proceduralny uporządkować przetwarzanie specjalistycznej wiedzy inżynierskiej oraz jej implementację w postaci szablonów obróbki, minimalizując udział inżyniera w procesie programowania obrabiarek CNC do niezbędnego minimum. Zaproponowana metodyka, określana skrótem ACPUT (ang. Automatic CAM Programming Using Machining Templates), została poddana badaniom walidacyjnym i ocenie skuteczności oraz efektywności zastosowania automatyzacji programowania obróbki dla obrabiarek CNC.

EN The dissertation addresses the subject of automation of the programming process of CNC machine tools in an integrated CAD/CAM environment, in the context of the production of special production tooling. The main purpose of the work was to develop a methodology for automating this process, allowing to organize the processing of specialist engineering knowledge in a procedural way and its implementation in the form of machining templates, minimizing the engineer's participation in the process of programming CNC machine tools to the necessary minimum. The proposed methodology, referred to as ACPUT (Automatic CAM Programming Using Machining Templates), was subjected to validation tests and evaluation of the effectiveness and efficiency of the use of machining programming automation for CNC machine tools.

Number of pages

129

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2306

On-line catalog

to2024500740

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Jan Duda

Place

Kraków, Polska

Date

30.08.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Mirosław Pajor

Place

Szczecin, Polska

Date

10.10.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.11.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.