Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda badania skuteczności działań proaktywnych w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN An efficiency method of proactive approaches in a systemic work safety management

Language

polish

Keywords
PL
  • standardy bezpieczeństwa pracy
  • ryzyko zawodowe
EN
  • work safety standards
  • occupational risk
Abstract

PL Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej jest problematyka badania skuteczności działań proaktywnych w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Za cel rozprawy autor przyjął opracowanie metody badania skuteczności działań proaktywnych doskonalących bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, z uwzględnieniem czynników stymulujących postawę proaktywną pracownika, które przyczyniają się do doskonalenia bezpieczeństwa pracy. Dane pozyskane w wyniku realizacji procesu badawczego przeanalizowano za pomocą podstawowych metod statystycznych oraz współczynników korelacji. Efektem realizacji rozprawy jest metoda badania skuteczności działań proaktywnych doskonalących bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Opracowana metoda stanowi przyjętą sekwencję działań w zakresie badania, rejestrowania i analizy informacji oraz podejmowania działań i ich oceny. Implementacja metody w przedsiębiorstwach produkcyjnych może stanowić wsparcie w skutecznym zarządzaniu obszarem BHP.

EN The subject of this doctoral thesis is the issue of proactive approach efficiency in a systemic work safety management research. As the aim of this dissertation, the author has focused on establishing a proactive approach efficiency research method that develops work safety in production companies, with regard to factors that stimulate an employee's proactive approach, which lead to a development of work safety. Obtained data as a result of research process realization have been analyzed by means of basic statistics methods and correlation rates. The final effect of my dissertation is a research method of proactive approach efficiency improving work safety in production companies. The compiled method constitutes the accepted sequence of actions in terms of studying, registering, analyzing information, taking up actions and assessing them. The implementation process of above mentioned method in production companies can be the support in an efficient OHS management.

Number of pages

223

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2326

On-line catalog

to2024500747

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Justyna Górna

Place

Poznań, Polska

Date

14.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Matejun

Place

Łódź, Polska

Date

12.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.