Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda opisu procesu produkcyjnego do celów planowania i sterowania produkcją

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN A method of describing the production process for the purposes of production planning and control

Language

polish

Keywords
PL
  • proces produkcji
  • planowanie produkcji
  • sterownie produkcją
EN
  • production process
  • production planning
  • production control
Abstract

PL Celem rozprawy było opracowanie i weryfikacja metody opisu struktury procesu produkcyjnego do celów planowania i sterowania produkcją, stanowiącego odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania występujące w tych obszarach w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Opis struktury procesu produkcyjnego rozumiany jest, jako zbiór informacji o długotrwałości procesu produkcyjnego oraz jego etapów, zasobach koniecznych do realizacji etapów procesu produkcyjnego oraz zależności pomiędzy poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego. Opracowanie metody opisu procesu produkcyjnego ma za zadanie umożliwić budowę narzędzia wykorzystującego opis struktury procesu produkcyjnego, którego użycie będzie możliwe w przedsiębiorstwach.

EN The aim of the dissertation was to develop and verify a method for describing the structure of the production process for the purposes of production planning and control, which is a response to the identified challenges occurring in these areas in manufacturing enterprises. The description of the structure of the production process is understood as a set of information about the durability of the production process and its stages, the resources necessary to implement the stages of the production process and the dependencies between the individual stages of the production process. The development of a method for describing the production process is intended to enable the construction of a tool using the description of the structure of the production process, the use of which will be possible in enterprises.

Number of pages

190

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2329

On-line catalog

to2024500749

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wiesław Urban

Place

Białystok, Polska

Date

08.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tadeusz Zaborowski

Place

Poznań, Polska

Date

31.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.