Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Michał Fertsch

PBN ID

3972575

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Indeksowane w WoS