Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zastosowanie ekstruzji na gorąco w farmacji do otrzymywania stałych dyspersji niesteroidowego leku przeciwbólowego w matrycy polimerowej

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The use of hot-melt extrusion in pharmacy to obtain a solid dispersion of a non-steroidal analgesic in polymer matrices

Language

polish

Keywords
PL
  • ekstruzja
  • state dyspersje
  • niesteroidowy lek przeciwbolowy
  • systemy dostarczania leku
EN
  • extrusion
  • solid dispersion
  • non-steroidal analgesic
  • drug delivery systems
Abstract

PL Celem rozprawy doktorskiej było otrzymanie metodą ekstruzji na gorąco (HME) amorficznych stałych dyspersji (ASD) niesteroidowego leku przeciwzapalnego — przeciwbólowego (NLPZ) w nośniku polimerowym z dodatkiem plastyfikatora przy zastosowaniu dużych szybkości obrotowych ślimaków. Aby osiągnąć ten cel optymalizowano proces HME przez dobór (i) odpowiedniego składu mieszaniny, tj. nośnika polimerowego, składnika aktywnego farmaceutycznie (API) i wybranego plastyfikatora behenianu glicerolu oraz (ii) parametrów pracy urządzenia (szybkości obrotowych i konfiguracji ślimaków, szybkości dozowania materiału, temperatury procesu). Przeprowadzono charakterystykę oddziaływań międzycząsteczkowych występujących pomiędzy składnikami kompozycji (FTIR-ATR), charakterystykę termiczną (DSC, TGA) oraz reologiczną wejściowych składników i badanych układów wieloskładnikowych, charakterystykę mieszanin do ekstruzji na gorąco, badania strukturalne ekstrudatów (XRPD), jak również charakterystykę końcowej postaci leku — tabletek, wyznaczono profile uwalniania API w różnych środowiskach oraz zbadano stabilność tabletek i ekstrudatów (ASD) w przyspieszonych warunkach przechowywania. Metodę HME wybrano ze względu na możliwość otrzymania ASD substancji aktywnej farmaceutycznie w nośniku polimerowym, co wpływa na poprawę zarówno rozpuszczalności jak i biodostępności NLPZ, co z powodzeniem udało się uzyskać.

EN The aim of the doctoral dissertation was to obtain, by hot extrusion (HME), amorphous solid dispersions (ASD) of a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) in a polymer carrier with the addition of a plasticizer using high rotational screw speeds. To achieve this goal, the HME process was optimized by selecting (i) the appropriate composition of the mixture, i.e. polymer carrier, active pharmaceutical ingredient (API) and the selected glycerol behenate plasticizer, and (ii) device operating parameters (rotational speeds and screw configuration, material feeding rate, process temperature). Characterization of intermolecular interactions occurring between the components of the composition (FTIR-ATR), thermal characteristics (DSC, TGA), and rheological characteristics of the input components and the tested multi-component systems, mixtures characterization for of hot melt extrusion, structural studies of extrudates (XRPD), characteristics of the final drug form - tablets, as well as API release profiles were determined in various environments and the stability of tablets and extrudates (ASD) under accelerated storage conditions was examined. The HME method was chosen due to the possibility of obtaining ASD of the pharmaceutically active substance in a polymer carrier, which improves both the solubility and bioavailability of NSAIDs, which was successfully achieved.

Number of pages

284

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Judyta Cielecka-Piontek

Place

Poznań, Polska

Date

05.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jolanta Barbara Tomaszewska

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

04.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.02.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.