Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Czynniki kształtujące postawy przedsiębiorcze młodzieży

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Factors shaping entrepreneurial attitudes of young people

Language

polish

Keywords
PL
  • przedsiębiorczość
  • postawy przedsiębiorcze
  • intencje przedsiębiorcze
  • postawy młodzieży
EN
  • entrepreneurship
  • entrepreneurial attitudes
  • young people
  • entrepreneurial intention
Abstract

PL Głównym celem pracy naukowej było określenie czynników kształtujących postawy przedsiębiorcze młodzieży. W rozdziale pierwszym omówiono historię i rozwój przedsiębiorczości, analizując proces, postawę i zachowanie przedsiębiorcze. Podkreślono rolę przedsiębiorcy w społeczeństwie, szczególnie w kontekście tworzenia miejsc pracy, generowania innowacji i wzmacniania konkurencyjności. W rozdziale drugim przedstawiono czynniki rozwoju przedsiębiorczości, obejmujące aspekty psychologiczne, demograficzne, społeczno-kulturowe i prawno-ekonomiczne. Omówiono także rolę edukacji przedsiębiorczej oraz jej stan w Polsce i innych krajach europejskich. Badania własne, przeprowadzone wśród uczniów i studentów województwa wielkopolskiego, stanowiły podstawę rozdziału trzeciego. Wnioski z badań dotyczyły cech przedsiębiorczych, kompetencji i intencji przedsiębiorczych młodzieży, wpływu otoczenia przedsiębiorczego oraz czynników motywujących i blokujących ich intencje przedsiębiorcze.

EN The main objective of the research was to determine the factors shaping the entrepreneurial attitudes of young people. Chapter one delved into entrepreneurship's history, development, and key aspects. Emphasis was placed on the entrepreneur's role in societal development, job creation, innovation, and economic growth. Chapter two explored literature on psychological, demographic, socio-cultural, and legal-economic factors influencing entrepreneurship. It also discussed the role of education in shaping entrepreneurial attitudes and provided an overview of entrepreneurship education in Poland and Europe. Additionally, institutional support for entrepreneurship in Poland was analyzed. Chapter three presented and interpreted empirical research results from surveys conducted among high school seniors and university students in Wielkopolska. The focus was on entrepreneurial traits, competencies, intentions, the influence of the entrepreneurial environment, and motivating/blocking factors.

Number of pages

231

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Matejun

Place

Łódź, Polska

Date

16.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maria Urbaniec

Place

Kraków, Polska

Date

29.12.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.02.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.