Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Paulina Siemieniak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

paulina.siemieniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 15

PBN ID

2339275

ResearcherID

S-4448-2018

ORCID

0000-0002-0910-3394

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.11 Psychologia: 25%