Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Structural models in the framework of space-Fractional Continuum Mechanics

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Strukturalne modele mechaniki ośrodków ciągłych niecałkowitego rzędu

Language

english

Keywords
EN
  • scale effect
  • nonlocal continuum mechanics
  • space-fractional continuum mechanics
  • nano/micro-beams
  • nano/micro-plates
PL
  • efekt skali
  • nielokalna mechanika ośrodków ciągłych
  • mechanika ośrodków ciągłych niecałkowitego rzędu
  • nano/mikro-belki
  • nano/mikro-płyty
Abstract

EN The research problem concerns modeling of structural elements that exhibit scale effect, e.g. nano- and micro-scale elements. In that case, classical continuum mechanics fails since it does not account for the fact that materials are when considered at sufficiently small scales. As a consequence, the characteristic length of the internal structure (length scale) needs to be included when describing body behavior at scales close to the microstructure. This dissertation aims to develop structural models (beams and plates) that account for scale effects to predict the mechanical response of structural elements over scales to a given external load. To achieve the stated objective, the s-FCM is relied upon. A numerical representation is created for each mathematical model developed, and a parametric study and validation are performed. Most importantly, the s-FSM models are able to provide a good approximation of the experimental results for nano/micro-beams and nano/micro-plates.

PL Podjęty problem badawczy dotyczy modelowania elementów strukturalnych wykazujących efekt skali, np. elementów w skali nano i mikro. Zastosowanie klasycznej mechaniki ośrodków ciągłych jest nieodpowiednie w takim przypadku, ponieważ nie uwzględnia ona niejednorodności struktury materiałów co prowadzi do istotnych błędów modelowania. Należy wówczas uwzględnić długość charakterystyczną struktury wewnętrznej w opisie zachowania rozpatrywanego ciała. Celem rozprawy było opracowanie modeli strukturalnych (belek i płyt) uwzględniających efekt skali, aby umożliwić przewidywanie ich mechanicznej odpowiedzi na zadane obciążenie zewnętrzne. Aby osiągnąć postawiony cel, wykorzystano założenia mechaniki ośrodków ciągłych niecałkowitego rzędu. Dla każdego z modeli matematycznych stworzono reprezentację numeryczną oraz przeprowadzono studium parametryczne i walidację. Istotnym aspektem jest, że modele zapewniają dobre przybliżenie wyników eksperymentalnych dla nano/mikro belek i nano/mikro płyt.

Number of pages

124

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Comments

Publikacje wchodzące w skład doktoratu:
1. https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i31507
2. https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i38320
3. https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i36073
4. https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i46230
5. https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i54604

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Dzierżanowski

Place

Warszawa, Polska

Date

04.12.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jan Jaśkowiec

Place

Kraków, Polska

Date

09.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Wacław Kuś

Place

Gliwice, Polska

Date

06.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.03.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.